Поредната проба за банер

Начало

 

Регионална здравна инспекция гр. Шумен бе създадена през 2011 год. с Постановление на Министерския съвет, което реорганизира и обедини съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

РЗИ Шумен е административна структура на Министерството на здравеопазването, която осъществява държавната здравна политика на територията на Шуменска област.

Тук ще намерите информация за всички предоставяни от РЗИ административни услуги и процедури за административно обслужване. Освен това, електронното издание предоставя бърз достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

Сайтът предоставя информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ – Имунизационен кабинет и Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето; информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

Винаги ще бъдат на разположение за преглеждане и с възможност за изтегляне, всички образци на документи, формуляри и др.

Нашето желание е, винаги сайтът да бъде ориентиран към широката аудитория от специалисти, работещи в здравеопазването, както и всички граждани. Доколко успяваме, ще съдим по информацията от Вас, чрез формуляра за обратна връзка и най-вече чрез Вашето участие в анонимната анкета.

Водеща новина:

Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 03-12-2019 13:07:22 EET

СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 25.11.2019 – 01.12.2019 г.

През изминалата седмица са регистрирани общо  86 случая на остри заразни заболявания срещу 116 случая за предходната седмица. От тях 71  са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 89 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 5 случая срещу 7 случая за предходната седмица (3 случая в гр. Шумен, и по 1 случай в с. Тодор Икономово и гр. Върбица).

Салмонелоза – 0 случай срещу 1 случай за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:           

Варицела – 4 случая срещу 12 случая за предходната седмица (3 случая в гр. Шумен и 1 случай в с. Борци).

Скарлатина – 0 случая срещу 3 случая за предходната седмица.

Туберкулоза – 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица (с. Градище).

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи.

Паразитози:

Ламблиоза – 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица (2 случая в с. Никола Козлево).

Ехинококоза – 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица (с. Дойранци).

Инфекции с множествен механизъм:

Вирусен хепатит – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Върбица).

Невроинфекции: няма регистрирани случаи.

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи.

Ухапаните от куче са случай срещу 1 случай за предходната седмица (гр. Шумен).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 4 декември 2019 в 09:44 ч.


1. Оперативна информация за 48 -ма седмица на 2019 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (48 -ма седмица на 2019 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Ноември на 2019 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2020 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 003