Начало

 

Регионална здравна инспекция гр. Шумен бе създадена през 2011 год. с Постановление на Министерския съвет, което реорганизира и обедини съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

РЗИ Шумен е административна структура на Министерството на здравеопазването, която осъществява държавната здравна политика на територията на Шуменска област.

Тук ще намерите информация за всички предоставяни от РЗИ административни услуги и процедури за административно обслужване. Освен това, електронното издание предоставя бърз достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

Сайтът предоставя информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ – Имунизационен кабинет и Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето; информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

Винаги ще бъдат на разположение за преглеждане и с възможност за изтегляне, всички образци на документи, формуляри и др.

Нашето желание е, винаги сайтът да бъде ориентиран към широката аудитория от специалисти, работещи в здравеопазването, както и всички граждани. Доколко успяваме, ще съдим по информацията от Вас, чрез формуляра за обратна връзка и най-вече чрез Вашето участие в анонимната анкета.

Водеща новина:

Новини: РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГР. ШУМЕН

Излъчено от admin на 23-01-2017 14:39:48 EET

 

Пробата е взета от пункт РЗИ – Шумен на 20.01.2017 г. Съгласно Протокол за физикохимичен и микробиологичен контрол на води № 75/квсм/23.01.2017 г. са получени следните резултати:

 

№ по ред

 

Наименование на параметъра

 

Норма по Наредба №9

(ДВ бр. 30/2001 г., изм.)

максимална стойност

 

Резултати от контрола

1

Мътност

Приемлива без значими колебания

Приемлива без значими колебания

2

Остатъчен свободен хлор

0,3-0,4 mg/l

0,4 mg/l

3

Колиформи

0/100 KOE/ml

0/100 KOE/ml

4

Ешерихия коли

0/100 KOE/ml

0/100 KOE/ml

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Вход за администриране

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 18.01.2017 год.


1. Седмична оперативна информация за 1-ва и 2-ра седмици на 2017 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец декември 2016 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Изградени ЛКК в област Шумен за 2017 год.
Списъците са публикувани рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

4. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.