Начало

 

Регионална здравна инспекция гр. Шумен бе създадена през 2011 год. с Постановление на Министерския съвет, което реорганизира и обедини съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

РЗИ Шумен е административна структура на Министерството на здравеопазването, която осъществява държавната здравна политика на територията на Шуменска област.

Тук ще намерите информация за всички предоставяни от РЗИ административни услуги и процедури за административно обслужване. Освен това, електронното издание предоставя бърз достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

Сайтът предоставя информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ – Имунизационен кабинет и Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето; информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

Винаги ще бъдат на разположение за преглеждане и с възможност за изтегляне, всички образци на документи, формуляри и др.

Нашето желание е, винаги сайтът да бъде ориентиран към широката аудитория от специалисти, работещи в здравеопазването, както и всички граждани. Доколко успяваме, ще съдим по информацията от Вас, чрез формуляра за обратна връзка и най-вече чрез Вашето участие в анонимната анкета.

Водеща новина:

Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 10.07. – 16.07.2017 г.

Излъчено от admin на 30-07-2017 14:18:00 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  49 случая на остри заразни заболявания срещу 67 случая за предходната седмица. От тях 23  са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 32 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 13 случая срещу 11 случая за предходната седмица (по 2 случая в гр. Шумен, гр. Нови пазар, с. Лятно и по 1 случай в гр. В. Преслав, гр. Върбица и селата Друмево, Златар, Тушовица, Борци, Вълнари).

Салмонелоза – 1 случай срещу 3 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Колиентерит – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Нови пазар).

Ротавирусен гастроентерит – 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен и гр. Върбица).

Въздушно-капкови инфекции:

Варицела – случая срещу 8 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Скарлатина – 0 случая срещу 4 случая за предходната.

Туберкулоза – 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен и с. Могила).

Трансмисивни инфекции:

Марсилска треска – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Лаймска борелиоза – 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Паразитози:

Ламблиоза – 0 случая срещу 2 случая за предходната седмица.

Ехинококоза – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Инфекции с множествен механизъм: няма регистрирани случаи

Невроинфекции:

Бактериален менингит – 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

ОВП – 1случай срещу 0 случая за предходната седмица (с. Памукчи).

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 2 случая срещу 3 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 18 юли 2017 год.


1. Оперативна информация за 28-ма седмица на 2017 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (28-ма седмица на 2017 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец юни 2017 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2017 год.
Списъците са публикувани рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Завления за достъп до обществена информация през 2016 год.
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2016 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.