Начало

 

Регионална здравна инспекция гр. Шумен бе създадена през 2011 год. с Постановление на Министерския съвет, което реорганизира и обедини съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

РЗИ Шумен е административна структура на Министерството на здравеопазването, която осъществява държавната здравна политика на територията на Шуменска област.

Тук ще намерите информация за всички предоставяни от РЗИ административни услуги и процедури за административно обслужване. Освен това, електронното издание предоставя бърз достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

Сайтът предоставя информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ – Имунизационен кабинет и Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето; информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

Винаги ще бъдат на разположение за преглеждане и с възможност за изтегляне, всички образци на документи, формуляри и др.

Нашето желание е, винаги сайтът да бъде ориентиран към широката аудитория от специалисти, работещи в здравеопазването, както и всички граждани. Доколко успяваме, ще съдим по информацията от Вас, чрез формуляра за обратна връзка и най-вече чрез Вашето участие в анонимната анкета.

Водеща новина:

Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 20.03. – 26.03.2017 г.

Излъчено от admin на 26-03-2017 12:33:00 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  110 случая на остри заразни заболявания срещу 104 случая за предходната седмица. От тях 90  са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 89 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 8 случая срещу 8 случая за предходната седмица (3 случая в гр. Шумен и по 1 случай в селата Н. Козлево, Лятно, Ясенково, Ловец, Бяла река).

Колиентерит – 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:

Варицела – случая срещу 1 случай за предходната седмица (4 случая в гр. Шумен и 1 случай в с. Царев брод).

Скарлатинаслучай срещу 3 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Туберкулоза – 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица (по 1 случай в с. Градище и с. Иваново).

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи

Паразитози:

Ламблиоза – 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен и с. Нова бяла река).

Инфекции с множествен механизъм: няма регистрирани случаи

Невроинфекции:

Бактериален менингитслучай срещу 0 случая за предходната седмица (с. Друмево).

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица (с. Ловец).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 27.03.2017 год.


1. Седмична оперативна информация за 12-та седмица на 2017 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град Шумен за 12-та седмица на 2017 год.

В секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец февруари 2017 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2017 год.
Списъците са публикувани рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Завления за достъп до обществена информация през 2016 год.
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2016 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.