Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща >>

Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 22-03-2019 13:18:45 EET

СЪОБЩЕНИЕ №9

До

Директора/Управителя на РЗ КОНСУЛТ АГРО ЕООД

Адрес /по издадена производствена характеристика/: обл. Бургас; гр. Карнобат;

ул. Шипка №7; пощ. код 8400

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-120/26.02.2019 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация  ,,Непотърсена”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 22. 03. 2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 21-03-2019 15:02:09 EET

24 март – Световен ден за борба с туберкулозата

Световният ден за борба с туберкулозата – 24 март се отбелязва от 1996 г. с решение на Световната здравна организация. На тази дата през 1882 г. немският микробиолог Роберт Кох открива причинителяна болестта Mycobacterium tuberculosis (наречен още бацил на Кох), за което е отличен с Нобелова наградаза медицина за 1905 г.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 19-03-2019 08:45:56 EET

СЪОБЩЕНИЕ №8

До

Директора/Управителя на ,,Проектстрой - Станков” ЕООД

Адрес /по издадена производствена характеристика/: обл. Шумен; гр. Шумен;

ул. „Христо Ботев” №15; пощ. код 9700

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-111/19.02.2019 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация  ,,адресът недостатъчен”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 06. 03. 2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 11.03.2019 – 17.03.2019 г.

Излъчено от admin на 18-03-2019 17:16:00 EET

През изминалата седмица са регистрирани общо  102 случая на остри заразни заболявания срещу 76 случая за предходната седмица. От тях 69 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 59 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 10 случая срещу 1 случай за предходната седмица (7 случая в гр. Шумен и по 1 случай в с. Венец, с. Риш, с. Ружица).  

Ротавирусен гастроентерит - 6 случая срещу 3 случая за предходната седмица (5 случая в гр. Шумен и 1 случай в с. Т. Икономово).

Въздушно-капкови инфекции:

Скарлатина - 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен и с. Пристое).

Варицела – 11 случая срещу 5 случая за предходната седмица (5 случая в с. Пристое, 4 случая в гр. Шумен и по 1 случай в гр. Каспичан, с. Памукчи).

Туберкулоза – 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи

Паразитози:

Ламблиоза – 3 случая срещу 0 случая за предходната седмица (2 случая в  гр. Шумен и 1 случай в гр. Нови пазар).

Инфекции с множествен механизъм:

Вирусен хепатит - 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 1 случай срещу 3 случая за предходната.седмица (гр. Шумен).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: О Б Я В Л Е Н И Е

Излъчено от admin на 08-03-2019 09:33:10 EET

     Регионална здравна инспекция - Шумен, пл.”Освобождение” № 1, на основание чл.14 от НПКДС обявява конкурс за длъжността “ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” в РЗИ – Шумен

 

Обява за конкурс за длъжността Директор на дирекция "Медицински дейности"

 

Заявление за участие в конкурс

 

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: О Б Я В Л Е Н И Е

Излъчено от admin на 08-03-2019 09:26:14 EET

         Регионална здравна инспекция - Шумен, пл.”Освобождение” № 1, на основание чл.14 от НПКДС обявява конкурс за длъжността “ИНСПЕКТОР” в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето”, дирекция „Обществено здраве” в РЗИ – Шумен.

 

Обява за конкурс за длъжността инспектор в отдел "ПБПЗ"

 

Заявление за участие в конкурс

 

Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за качествата на водата от местните водоизточници в гр. Шумен

Излъчено от admin на 08-03-2019 09:15:07 EET

При извършеното пробонабиране на 05.03.2019 г. и проведения лабораторен контрол на водата от единадесет местни водоизточника бяха получени следните резултати:

- по всички изследвани показатели отговаря водата от чешмите в гр. Шумен до к-с „Кьошковете”; по пътя за Паметник „Създатели на българската държава”; по пътя за кв. Дивдядово; в кв. Дивдядово, ул. „Изворна“ до комплекс „Бохеми“; чешмата на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“ (срещу Томбул джамия), чешма № 1 и чешма № 2 по пътя за с. Лозево;

- с отклонения по микробиологични показатели е водата от чешмите в местност „Бабешкия мост“ в кв. Б. Българанов, в кв. Дивдядово, ул. „Поройна“ и чешмата на разклона за с. Кочово по пътя от с. Лозево за с. Новосел. Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене;

- водата от чешмата на ул. „Янко Сакъзов” е с наднормено съдържание на нитрати. Измерената  стойност за нитрати е 59 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л. Водата от тази чешма да не се ползва за пиене от малки деца.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 06-03-2019 12:33:24 EET

СЪОБЩЕНИЕ №6

До

Директора/Управителя на ,,Виктори Пропърти Мениджмънт” ООД

Адрес /по издадена производствена характеристика/: обл. Благоевград; гр. Благоевград;

ул. „Кралев двор”№5; пощ. код 2770

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-106/15.02.2019 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато без информацияна обратната разписка.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 28. 02. 2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЪБОТЕХНИЦИТЕ, УПРАЖНЯВАЩИ ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ШУМЕНСКА ОБЛАСТ

Излъчено от admin на 01-03-2019 17:24:02 EET

   Във връзка с § 50, ал. 2 от Преходни и Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти (Обн. ДВ бр.91 от 2 ноември 2018 г.), РЗИ – Шумен Ви кани на първото общо събрание на регионалната колегия на съсловната организация на зъботехниците за избор на органи на колегията и делегати на първия конгрес на съсловната организация.

   Събранието ще се проведе в сградата на  РЗИ – Шумен на адрес гр.Шумен, пл. „Освобождение“ № 1 от 13.00 ч. на 12.03.2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТЕЩИ ЛКК В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2019 г.

Излъчено от admin на 01-03-2019 17:15:24 EET

РАБОТЕЩИ ОБЩИ ЛКК 

РАБОТЕЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК 

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
вторник 19 март 2019 в 12:58 ч.


1. Оперативна информация за 11 -та седмица на 2019 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (11 -та седмица на 2019 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари 2019 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2019 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 012