Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща >>

Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 19-09-2017 11:23:51 EEST

В изпълнение на Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013 – 2017 г., Регионална здравна инспекция – Шумен уведомява, че във връзка с провеждане на проучване на корекционните фактори на сезонните вариации на концентрацията на радон през 2017 г. предстои подмяната на детектори от фаза 2 – летен сезон с детектори за началото на фаза 3 – есенен сезон.

На 25 септември 2017 г. от 9,00 ч. до 16,00 ч. представители на всяка една община в област Шумен следва да предадат в РЗИ – Шумен, пл. „Освобождение“ №1, ет. 4, ст. 41 или ст. 45 детекторите от фаза 2 – летен сезон, при спазване изискванията за транспортирането им. На тази дата ще им бъдат предоставени и новите детектори за фаза 3 – есенен сезон. Новият детектор се поставя на същото място, на което е бил стария детектор.

Община Върбица и община Хитрино на 25.09.2017 г. е необходимо да предадат и детекторите поставени за период от 6 месеца от фаза 1 – зимен сезон.

За допълнителна информация: Красимира Аврамова – областен координатор, тел. 0878 548 030 или Мариана Добрева, ст. експерт, отдел ПБПЗ, тел. 0882 607 383.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 11.09. – 17.09.2017 г.

Излъчено от admin на 19-09-2017 09:54:00 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  61 случая на остри заразни заболявания срещу 49 случая за предходната седмица. От тях 35  са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 25 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 10 случая срещу 16 случая за предходната седмица (8 случая в гр. Шумен и по 1 случай в гр. Каспичан, с. Наум).

Ротавирусен гастроентерит – 6 случая срещу 2 случая за предходната седмица (4 случая в гр. Шумен и по 1 случай в с. Вехтово, с. Хитрино).

Колиентерит – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (с. Новосел).

Салмонелоза – случая срещу 0 случая за предходната седмица (2 случая в гр. Шумен и 1 случай в гр. Каолиново).

Въздушно-капкови инфекции:

Туберкулоза – случая срещу 2 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции:

Марсилска треска – случая срещу 0 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен и с. Бяла река).

Паразитози:

Ламблиоза – 2  случая срещу 2 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен и с. Салманово).

Инфекции с множествен механизъм: няма регистрирани случаи

Невроинфекции:

ОВП – 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен и с. Панайот Волов).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 18-09-2017 14:35:32 EEST

СЪОБЩЕНИЕ №87

До

Директора/Управителя на ,,Изотрон Инженеринг” ООД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/ ж.к. ,,Владислав Варненчик” бл. 403

9000 – гр. Варна

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-529/13.09.2017 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от  ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация Непълен адрес на получателя.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор в РЗИ-Шумен

Дата: 18. 09. 2017 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 12-09-2017 09:47:45 EEST

СЪОБЩЕНИЕ № 86

До

Директора/Управителя на РФ,,Амплифиер-БГ” ЕООД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/ бул. ,,Славянски”№7

9700 – гр. Шумен

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-493/24.08.2017 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от  ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ”Непознат”, “Преместен”,  Адресът недостатъчен“Отказана”, “Непотърсена”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор в РЗИ-Шумен

Дата: 11. 09. 2017 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 12-09-2017 09:40:20 EEST

СЪОБЩЕНИЕ № 85

До

Директора/Управителя на НВУ,,Васил Левски”

Адрес /по издадена производственахарактеристика/ ул. ,,Карел Шкорпил”№1

9700 – гр. Шумен

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-494/24.08.2017 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от  ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ”Непознат”, “Преместен”, Адресът недостатъчен“Отказана”, “Непотърсена”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспекторв РЗИ-Шумен

Дата: 11. 09. 2017 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 12-09-2017 09:20:30 EEST

СЪОБЩЕНИЕ № 84

До

Директора/Управителя на ,,КИММС” ЕООД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/ ул. ,,Съединение”№83, вх. 1, ет. 5, ап. 15

9700 – гр. Шумен

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-458/14.08.2017 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от  ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ”Непознат”, “Преместен”, “Адресът недостатъчен”, “Отказана”, Непотърсена.

Непотърсеното от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор в РЗИ-Шумен

Дата: 11. 09 2017 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 12-09-2017 09:18:58 EEST

СЪОБЩЕНИЕ № 83

До

Директора/Управителя на ,,Ви транс 19” ЕООД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/ ул. ,,Симеон Велики”№19

9700 – гр. Шумен

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-456/14.08. 2017 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от  ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ”Непознат”, “Преместен”, “Адресът недостатъчен”,“ Отказана”,“ Непотърсена.

Непотърсеното от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор в РЗИ-Шумен

Дата: 11. 09. 2017 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕКАРИТЕ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА И ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ И ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Излъчено от admin на 07-09-2017 12:30:15 EEST

 

Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 98/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТНОСНО ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРЕКУРСОРИ НА ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА

Излъчено от admin на 07-09-2017 12:18:32 EEST

Указания на Европейската Комисия и Постоянния комитет по прекурсорите във връзка с Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества. 

Примерна листовка за информиране на заинтересованите лица във връзка с Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества. 

Постер за подпомагане и информиране на икономическите оператори във връзка с Регламент (ЕС) № 98/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества. 

Национална точка за контакт на България:Министерство на вътрешните работи

В съответствие с чл. 9, параграф 2 от Регламент (ЕС) №98/2013 за България е открита телефонна линия за сигнали за подозрителни транзакции, липси и кражби на прекурсори на взривни вещества. Информация за новооткритата телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции е публикувана на сайта на Главна дирекция за Борба с организираната престъпност (ГДБОП) към МВР: http://www.gdbop.bg/bg/polezno

Телефонна линия за сигнали за съмнителни транзакции за придобиване на прекурсори на взривни вещества: +359(02) 814 70 70.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 05-09-2017 08:49:55 EEST

С П И С Ъ К

ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

“СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПЕК” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1.    Мюжгян Исмаил Сабри

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 26 септември 2017 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

04.09.2017 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 6 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 19 септември 2017 год.


1. Оперативна информация за 37-ма седмица на 2017 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (37-ма седмица на 2017 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец август 2017 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2017 год.
Списъците са публикувани рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Завления за достъп до обществена информация през 2016 год.
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2016 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001