Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 Следваща >>

Новини: РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГР. ШУМЕН

Излъчено от admin на 23-03-2018 13:10:21 EET

Пробата е взета на 23.03.2018 г. Получени са следните резултати от лабораторния контрол:

 

№ по ред

 

Наименование на параметъра

 

Норма по Наредба №9

(ДВ бр. 30/2001 г., изм.)

максимална стойност

 

Резултати от контрола

1

Мътност

Приемлива без значими колебания

неприемлива

2

Остатъчен свободен хлор

0,3-0,4 mg/l

0,3 mg/l

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНТРОЛА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ГР. ШУМЕН

Излъчено от admin на 22-03-2018 10:11:13 EET

Пробата е взета на 22.03.2018 г. Съгласно Протокол за физикохимичен и микробиологичен контрол на води № 472/квсм/23.03.2018 г. са получени следните резултати:

 

№ по ред

 

Наименование на параметъра

Норма по Наредба №9

(ДВ бр. 30/2001 г., изм.)

максимална стойност

 

Резултати от контрола

1

Мътност

Приемлива без значими колебания

неприемлива

2

Остатъчен свободен хлор

0,3-0,4 mg/l

<0,03 mg/l

3

Колиформи

0/100 KOE/ml

0/100 KOE/ml

4

Ешерихия коли

0/100 KOE/ml

0/100 KOE/ml

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И АПТЕКИТЕ

Излъчено от admin на 20-03-2018 15:52:09 EET

На основание чл. 55, ал.2 от Наредба № 4 /2009г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомявам, че е получен писмен сигнал от РЗИ- Столична, гр. София за установена липса на 31 броя специални рецептурни бланки /зелени/ за предписване и отпускане на  лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.  Уведомяваме Ви, че специални  рецептурни   бланки:

-     зелени: серия А от  № 130885690 до № 130885720 включително, са   невалидни.

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: 24 МАРТ - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА С ТУБЕРКУЛОЗАТА

Излъчено от admin на 20-03-2018 13:34:06 EET

Световния ден за борба с туберкулоза се отбелязва от 1996 г. с решение на СЗО. На този ден медицинската общественост и неправителствените организации привличат вниманието на хората върху най-разпространената инфекциозна болест в света – туберкулозата. С отбелязването на този ден се цели повишаване на обществената информираност по отношение на заболяването туберкулоза, подобряване на здравната профилактика, както и популяризирането на здравословен начин на живот.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 12.03. – 18.03.2018 г.

Излъчено от admin на 19-03-2018 16:29:00 EET

През изминалата седмица са регистрирани общо  163 случая на остри заразни заболявания срещу 133 случая за предходната седмица. От тях 91  са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 82 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 9 случая срещу 17 случая за предходната седмица (6 случая в гр. Шумен, 2 случая в с. Ясенково и 1 случай в с. Борци).

Ротавирусен гастроентерит – 4 случая срещу 1 случая за предходната седмица (3 случая в гр. Шумен и 1 случай в с. Венец).

Дизентерия 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Въздушно-капкови инфекции:

Варицела  49 случая срещу 24 случая за предходната седмица (35 случая в гр. Шумен, 5 случая в гр. Нови пазар, по 2 случая в гр. Плиска, с. Изгрев и по 1 случай в селата Венец, Стан, Войвода, Енево, Ветрище).

Скарлатина – 3 случая срещу 4 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи

Паразитози:

Ламблиоза 3 случая срещу 1 случай за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен, с. Върбак, с. Методиево).

Инфекции с множествен механизъм:

Вирусен хепатит – 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 3 случая срещу 3 случая за предходната седмица (2 случая в гр. Шумен и 1 случай в с. Ружица).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 14-03-2018 10:03:33 EET

СЪОБЩЕНИЕ №7

До

Директора/Управителя на,,КРАСБИВАЛ” ООД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/: обл. София, гр. София, пощ. код 1000

ж.к. ДРУЖБА 2, бл. 209, вх. В, ет. 6, ап. 72

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-122/02.03.2018 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация,,Преместен”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 14. 03. 2018 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 14-03-2018 10:02:01 EET

СЪОБЩЕНИЕ №6

До

Директора/Управителя на ,,Ривакоммерс” ЕООД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/: обл. Шумен, гр. Шумен, пощ. код 9700

ул. ,,Алеко Константинов№8 А

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-69/09.02.2018 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация,,Непотърсен”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 14. 03. 2018 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 14-03-2018 09:08:00 EET

СЪОБЩЕНИЕ №5

До

Директора/Управителя на ,,Крис-06” ЕООД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/: обл. Шумен, гр. Шумен, пощ. код 9700

ул. ,,Велики Преслав№5, вх. 2, ап. 3

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-80/09.02.2018 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация,,Непотърсен”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 07-03-2018 12:02:18 EET

В изпълнение на Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013 – 2017 г., Регионална здравна инспекция – Шумен уведомява, че във връзка с провеждане на проучване на корекционните фактори на сезонните вариации на концентрацията на радон през 2017 г. предстои събиране на детектори от фаза 4 – зимен сезон.

На 22 март 2018 г. от 9,00 ч. до 16,00 ч. представители на всяка една община в област Шумен следва да предадат в РЗИ – Шумен, пл. „Освобождение“ №1, ет. 4, ст. 41 или ст. 45 детекторите от фаза 4 – зимен сезон, при спазване изискванията за транспортирането им.

За допълнителна информация: Красимира Аврамова – областен координатор, тел. 0878 548 030 или Мариана Добрева, ст. експерт, отдел ПБПЗ, тел. 0882 607 383.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТЕЩИ ЛКК В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2018 г.

Излъчено от admin на 01-03-2018 15:29:24 EET

РАБОТЕЩИ ОБЩИ ЛКК 

РАБОТЕЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК 

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
петък 23 март 2018 в 14:54 ч.


1. Оперативна информация за 11 -та седмица на 2018 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (12 -та седмица на 2018 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари 2018 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2018 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Завления за достъп до обществена информация през 2017 год.
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2017 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001