Рег. здр. инсп. гр. Шумен.Бисквитките Рег. здр. инсп. гр. Шумен. GDPR и Вашите данни

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 Следваща >>

Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТЕЩИ ЛКК В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ ЮЛИ 2018 г.

Излъчено от admin на 17-07-2018 15:00:24 EEST

РАБОТЕЩИ ОБЩИ ЛКК 

РАБОТЕЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 09.07. – 15.07.2018 г.

Излъчено от admin на 17-07-2018 09:39:00 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  41 случая на остри заразни заболявания срещу 45 случая за предходната седмица. От тях 25  са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 22 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 7 случая срещу 15 случая за предходната седмица (2 случая в гр. Шумен и по 1 случай в гр. Смядово и селата Мадара, Панайот Волов, Д. Войников, Вълнари).

Салмонелоза  0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Колиентерити  0 случая срещу 2 случая за предходната седмица.

Ротавирусен гастроентерит  0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции:

Варицела  1 случай срещу 3 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Скарлатина  2 случая срещу 0 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен и с. Пет могили).

Трансмисивни инфекции:

Марсилска треска  0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Паразитози: няма регистрирани случаи

Инфекции с множествен механизъм: 

Вирусен хепатит  1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са  5 случая срещу 0 случая за предходната седмица (4 случая в гр. Шумен и 1 случай в с. Трем).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 17-07-2018 09:38:01 EEST

СЪОБЩЕНИЕ №34

До

Директора/Управителя на ,,КИММС” ЕООД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/: обл. Шумен, гр. Шумен; пощ. код 9700 ул. „Съединение” № 83, вх. 1, ет. 5, ап. 15;

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-428/20.06.2018 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Непотърсена”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор в РЗИ-Шумен

Дата: 16. 07. 2018 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 17-07-2018 09:36:27 EEST

СЪОБЩЕНИЕ №33

До

Директора/Управителя на ,,Вали 77” ЕООД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/: обл. Шумен, гр. Шумен; пощ. код 9700 ул. „Ришки проход” № 54, ет. 3, ап. 9;

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-422/15.06.2018 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Преместен”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор в РЗИ-Шумен

Дата: 16. 07. 2018 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 17-07-2018 09:35:02 EEST

СЪОБЩЕНИЕ №32

До

Директора/Управителя на Н2О СЕРВИЗ ЕООД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/: обл. ВАРНА, гр. ВАРНА; ул. ПОДВИС № 31

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-483/09.07.2018 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Адресът е недостатъчен”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор в РЗИ-Шумен

Дата: 16. 07. 2018 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 17-07-2018 09:32:48 EEST

СЪОБЩЕНИЕ №31

До

Директора/Управителя на ,,Вяра-1” ЕООД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/: обл. Шумен, гр. Шумен; пощ. код 9704 ул. „Кольо Фичето” № 4, вх. 1, ет. 2, ап. 6;

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-399/12.06.2018 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ",Непотърсена”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор в РЗИ-Шумен

Дата: 16. 07. 2018 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 17-07-2018 09:29:04 EEST

СЪОБЩЕНИЕ №30

До

Директора/Управителя на ,,БЕРИС” ООД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/: обл. ШУМЕН, с. СУХА РЕКА; ул В. ЛЕВСКИ  № 1; пощ. код  9881

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-447/27.06.2018 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Непознат”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор в РЗИ-Шумен

Дата: 16. 07. 2018 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 17-07-2018 09:27:22 EEST

СЪОБЩЕНИЕ №29

До

Директора/Управителя на ,,Дейзи 2004” ООД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/: обл. Шумен, гр. Шумен; ул. „Ген. Драгомиров” № 22, бл. 1, вх. 1, ет. 5, ап. 18

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-424/15.06.2018 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Непотърсен”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор в РЗИ-Шумен

Дата: 16. 07. 2018 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И АПТЕКИТЕ

Излъчено от admin на 11-07-2018 16:12:13 EEST

На основание чл. 55, ал.2 от Наредба № 4 /2009г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомявам, че е получен писмен сигнал от РЗИ- гр. Пазарджик за установена липса на 25 броя специални рецептурни бланки /жълти/ за предписване и отпускане на  лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

Уведомяваме Ви, че специални  рецептурни   бланки: -  жълти: серия А от  № 10010956 до № 10010980 ,включително са   невалидни.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: 26-ЮНИ МУЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС ЗЛОУПОТРЕБАТА И НЕЛЕГАЛНИЯ ТРАФИК НА НАРКОТИЦИ

Излъчено от admin на 21-06-2018 16:28:01 EEST

По решение на Общото събрание на ООН от 1987 г. всяка година на 26 юни се отбелязва Международния ден за борба с употребата и нелегалния трафик на наркотици. Той служи за повод да се напомни за една от целите на страните, членуващи в ООН, а именно-да се създаде международно общество без наркотици. На този ден всички хора по света могат да изразят своята съпричастност и активна позиция в битката с разпространението на наркоманията. Денят се отбелязва в България от 1988 година.

С отбелязването на този ден привличаме вниманието на хората върху сериозността на проблема и разпространението му. Всеки трябва да бъде информиран, за да може да помисли с какво може да помогне на децата и подрастващите да се предпазят или да преодолеят този проблем.

Регионална здравна инспекция - Шумен организира кампания по повод 26 юни - Световния ден за борба с наркоманиите, която включва:

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
четвъртък 12 юли 2018 в 08:48 ч.


1. Оперативна информация за 27 -ма седмица на 2018 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (27 -ма седмица на 2018 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда.".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Юни 2018 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2018 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Завления за достъп до обществена информация през 2017 год.
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2017 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 004