Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща >>

Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 13-05-2019 17:47:06 EEST

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с 19 май - Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН, Регионална здравна инспекция (РЗИ) - Шумен организира безплатно и анонимно изследване за ХИВ/СПИН.

В периода от 13.05.2019 г. до 23.05.2019 г., всички желаещи могат да се изследват в РЗИ гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, ет.2, ст. №11 от 9,00 ч. до 16,00 ч.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 13-05-2019 17:19:04 EEST

С П И С Ъ К

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

“ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЗК”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

1.     Ферихан Исмаилова Хюсеинова

2.     Валерия Добринова Павлова

3.     Деян Събков Йорданов

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 23 май 2019 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста. 

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

13.05.2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 13-05-2019 17:17:44 EEST

С П И С Ъ К

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

“ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ” НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”- РЗИ ШУМЕН

Име, презиме и фамилия на кандидата

Основание за недопускане

Мария Валентинова Кирова

Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по обществено здраве, съгласно публикуваната обява.

Маноела Гошева Станева

Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по обществено здраве, съгласно публикуваната обява.

Александра Красенова Тодорова

Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по обществено здраве, съгласно публикуваната обява.

Димитрина Иванова Колева

Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по обществено здраве, съгласно публикуваната обява.

Калина Русева Русева

Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по обществено здраве, съгласно публикуваната обява.

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 13-05-2019 17:15:31 EEST

С П И С Ъ К

ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

“ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПЕК” - РЗИ ШУМЕН

 

Допуска до конкурс следните кандидати:

1.    Татяна Герчева Герчева

2.    Валерия Добринова Павлова

3.    Деян Събков Йорданов

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 4 юни 2019 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл. ”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

13.05.2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 13-05-2019 17:14:16 EEST

С П И С Ъ К

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА

“ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ” НА ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ”- РЗИ ШУМЕН

Име, презиме и фамилия на кандидата

Основание за недопускане

Маноела Гошева Станева

Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по” или „бакалавър”по обществено здраве, здравни грижи, съгласно публикуваната обява.

Димитрина Иванова Колева

Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по” или „бакалавър”по обществено здраве, здравни грижи, съгласно публикуваната обява.

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 06.05.2019 – 12.05.2019 г.

Излъчено от admin на 13-05-2019 15:16:00 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  68 случая на остри заразни заболявания срещу 44 случая за предходната седмица. От тях 43 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 24 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 7 случая срещу 5 случай за предходната седмица (3 случая в гр. Шумен и по 1 случай в селата Веселиново, Менгишево, Браничево, Тъкач).

Ротавирусен гастроентерит - 0 случая срещу 2 случая за предходната седмица.

Колиентерит – 1 случай срещу 0 случай за предходната седмица (гр. Шумен).

Салмонелоза – 1 случай срещу 0 случай за предходната седмица (гр. Шумен).

Въздушно-капкови инфекции:                    

Скарлатина - 2 случая срещу 5 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Варицела – 12 случая срещу 7 случая за предходната седмица (9 случая в гр. Шумен и по 1 случай в с. Мараш, с. Троица, с. Марково).

Туберкулоза– 1 случай срещу 0 случай за предходната седмица (гр. Шумен).

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи

Паразитози: няма регистрирани случаи

Инфекции с множествен механизъм: няма регистрирани случаи

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 1 случай срещу 1 случай за предходната.седмица (гр. Шумен).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 13-05-2019 08:52:42 EEST

СЪОБЩЕНИЕ №16

До

Директора/Управителя на ,,АСС ГРУП 2011” ЕООД

Адрес /по издадена производствена характеристика/: обл. Шумен; гр. Шумен;

ул. Индустриална зона; пощ. код 9700

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-252/08.04.2019 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация  ,,Непотърсена”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 13. 05. 2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 13-05-2019 08:51:52 EEST

СЪОБЩЕНИЕ №15

До

Директора/Управителя на ,,КАЛИКОСТА ДЖИ” ЕООД

Адрес /по издадена производствена характеристика/: обл. Шумен; гр. Шумен;

ж.к. „Боян Българанов”, ул. „Ген. Драгомиров” №36, бл. 7, вх. 4, ет. …, ап. …; пощ. код 9700

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-317/30.04.2019 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Адресът недостатъчен”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 13. 05. 2019 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТЕЩИ ЛКК В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ 2019 г.

Излъчено от admin на 10-05-2019 17:15:24 EEST

РАБОТЕЩИ ОБЩИ ЛКК 

РАБОТЕЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАЛАРИЯ

Излъчено от admin на 10-05-2019 10:00:47 EEST

МАЛАРИЯ

Във връзка със засиления потокот туристи, чуждестранни студенти и мигранти  към България и страните на Европа през последните години, от страни с разпространена малария се създава епидемиологичен риск от възстановяването на местна малария.

През  2018 г. са регистрирани 8 случая на вносна малария в страната, от които 3 български граждани пътували в страни с разпространена малария и 5 чужденци, от които 2 бежанци и един студент. С настъпването на маларийния сезон у нас от април до октомври, се повишава риска от заразяване на специфичните преносители - Анофелийни комари и възникване на местни случаи на малария.

 

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
вторник 14 май 2019 в 09:29 ч.


1. Оперативна информация за 16 -та седмица на 2019 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (16 -та седмица на 2019 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари 2019 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2019 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002