Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 Следваща >>

Информация за ЛЗ и ОПЛ: НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИСТИ И ГРАЖДАНИ

Излъчено от admin на 23-05-2018 15:03:44 EEST

ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАЛАРИЯТА

Във връзка със засиления мигрантски поток към България и страните на Европа през последните години, от страни с разпространена малария е налице риск от възстановяването на местна малария.

От 8 случая заизтеклата 2017 г. 4 са български граждани пътували в страни с разпространена малария и 4 чужденци. С настъпването на маларийния сезон у нас от април до октомври, се повишава риска от заразяване на специфичните преносители - Анофелийни комари и възникване на местни случаи на малария.При закъсняло или неадекватно лечение е вероятен дори и летален изход.

Маларията е една от най-разпространените заразни болести, известна още от дълбока древност. Тя е най-значимата тропическа болест, причиняваща висока смъртност. Заболяването има ендемичен характер в много страни на Азия, Африка и Латинска Америка. Широкото разпространение се дължи на всеобщата възприемчивост на населението, като по-податливи са малки деца, бременни и хора, които за първи път попадат в малариен район.

През периода 1855 – 1923 година е регистрирана най-голямата пандемия от малария. Названието на заболяването произтича от италианската дума “mal'aria”, която означава “лош въздух”, тъй като в Италия смятали, че причината за смъртта на хората от това заболяване е “лошият въздух”. Причинителят на маларията (Plasmodium malariae) е открит през 1880 година от френския военен хирург А. Laveran.

През последните 50 години на миналия век, в редица страни по света, разпространението на маларията е ограничено или напълно ликвидирано, но напоследък се наблюдава влошаване на маларийната обстановка.След 1990 г. местната трансмисия в страните на Централна Азия и Кавказ бе възстановена и избухнаха големи епидемии.

По данни на СЗО, маларията представлява сериозен здравен проблем за повече от 100 страни в света, половината от които са в Африка и с население около 2 400 млн. души (40% от цялото население на Земята). Всяка година се регистрират по 300 - 500 млн. клинични случаи на малария, като над 90% от тях са в Африка, в районите, разположени на юг от Сахара. Ежегодно маларията е причина за смъртта на 1,1 – 2,7 млн. души, от които около 1 млн. са деца на възраст до 5 години (25% от общата детска смъртност в Африка).

През 1965 година България е призната от СЗО за страна с ликвидирана малария, но поради широките връзки със страните от тропическите и субтропически региони, ежегодно в нашата страна се регистрират случаи на малария. Във връзка със засиления мигрантски поток към България и Европа от страни с разпространена малария е налице риск от възстановяването на местна малария.. От април до ноември у нас живеят комарите специфични преносители на маларията.При наличие на източник-болен човек има риск от възникването на местни случаи.

 

Какво представлява Маларията

 

Маларията е заразно заболяване, което се причинява от 4 вида маларийни плазмодии. Източник на заразата са болните хора и паразитоносителите. Възприемчивостта към маларията е всеобща.

Предаването на инфекцията става по кръвен път при:

- ухапване от заразен комар (род Anopheles);

- по време на бременност при увредена плацента;

- по време на раждане при смесване на кръвта на майката и на плода;

- при преливане на кръв от болен човек или паразитоносител, чрез замърсени спринцовки и игли.

 - при трансплантация на органи или костен мозък

Заболяването се проявява с малариен пристъп (температурна треска), повтарящ се през строго определен интервал от време. Маларийният пристъп продължава от 6 до 12 часа и протича в следните три фази: I фаза – разтрисане; II фаза - чувство за горещина, като температурата бързо се покачва и достига до 40 - 41оС; III фаза – обилно изпотяване. Според клиничното протичане се наблюдават леки, средно тежки и тежки форми малария.

В зависимост от видовата принадлежност на причинителите се различават няколко вида малария, от които тропическата протича най-тежко (болният може да изпадне в маларийна кома или да умре). Ако заболяването не се лекува, пристъпите преминават и болните стават паразитоносители.

В тропическите страни предаването на маларията се извършва целогодишно (стабилна малария), а в останалите райони - само в топлите сезони на годината (нестабилна малария). В България потенциалният малариен сезон е от месец април до месец октомври.

Профилактика на маларията включва следните мерки:

- спрямо източника на зараза – ранна диагностика и лечение на болните и заразоносителите и диспансерно наблюдение;

- спрямо преносителите: борба с ларвите (ларвицидна обработка и заселяване на водоемите с рибката гамбузия), хидромелеоративни мероприятия за пресушаване и отводняване на блатата и застойните водоеми, унищожаване на комарите и други;

- индивидуална профилактика - предпазване от ухапвания от комари (използване на репеленти, инсектициден спрей, високочестотни вибратори; замрежване на прозорци и врати и други); провеждане на химиопрофилактика с лекарствени препарати.

Ако пътувате в чужбина - посетете личния си лекар или паразитолог, за да получите указания за предпазване от малария; набавете и вземете със себе си препоръчаните препарати за химиопрофилактика за лична доза при спешни случаи.

При завръщане от чужбина отново посетете личния си лекар и го уведомете, че сте се завърнали от тропическа страна; при всяко температурно състояние в период до три години след завръщането Ви незабавно потърсете медицинска помощ.

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за качествата на водата от местните водоизточници в гр. Нови пазар

Излъчено от admin на 22-05-2018 13:01:17 EEST

При извършеното пробонабиране на 16.05.2018г. и проведения лабораторен контрол на водата отдва местни водоизточникав гр. Нови пазар бяха получени следните резултати:

- по всички изследвани показатели отговаряводата от „Бялата чешма“в гр. Нови пазар;

- водатаот чешма „Али Чобан“ в гр. Нови пазар не отговаря на здравните норми по химични (наднормено съдържание на нитрати)и микробиологични показатели и не следва да се ползва за питейни цели.Измерената  стойност за нитратие 88мг/л,при максимално допустима 50 мг/л.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Световни и международни дни: 31 май – Световен ден без тютюн

Излъчено от admin на 22-05-2018 12:58:45 EEST

Всяка година на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюн. Той се инициира от Световната здравна организация (СЗО) и се провежда в страните по целия свят, като се подчертават рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн, и се призовава за ефективна политика за намаляване на нивата на неговото потребление.

За 2018 г. темата за Световния ден без тютюн, определена от СЗО е „Тютюн и сърдечни заболявания“. Целта на кампанията, която СЗО поставя през 2018 г. е да се подчертаят взаимодействията  между употребата на тютюневи изделия и сърдечно-съдовите заболявания. В световен мащаб от сърдечно-съдовите заболявания умират повече хора, отколкото всяка друга причина за смърт, а употребата на тютюн и излагането на тютюнев дим допринасят за приблизително 12% от всички смъртни случаи от сърдечни заболявания.

По повод 31 май – Световен ден без тютюн, Регионална здравна инспекция – Шумен организира на регионално ниво кампания, която включва:

„Щанд на здравето – предизвикателство вместо цигара“, съвместно, Общински здравен център (ОЗЦ) гр. Шумен и Български младежки червен кръст (БМЧК) гр. Шумен на 31.05.2018 г. (четвъртък) от 12,00 ч. до 13,00 ч. в Градската градина пред кафе-сладкарница „Мики“.

Танц вместо цигара“ със съорганизатор учениците от Xв клас на СУ „Сава Доброплодни“ гр. Шумен, с който ще приканват граждани, вместо цигара, да  танцуват за здраве и ще предоставят изработени от тях информационни материали за вредата от тютюнопушенето.

Скринингова кампания за измерване на въглеродния оксид в издишания въздух и количеството на карбоксихемоглобин в кръвта на пасивни и активни пушачи с уред „SmokerLyzer”.

Семинар с медицински специалисти на училища и детски градини в гр. Шумен на тема: „Тютюн и сърдечни заболявания“ на 06.06.2018 г. в залата на РЗИ – Шумен.

Регионална здравна инспекция – Шумен приканва всички ученици и преподаватели от училищата на територията на област Шумен да танцуват в двора на училищата си за здраве в голямото междучасие на 31 май 2018 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 22-05-2018 12:56:40 EEST

СЪОБЩЕНИЕ №22

До

Директора/Управителя на,,Сима” ЕООД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/: обл. Шумен, гр. Шумен; бул. ,,Симеон Велики№69, вх. 1, ет. 5, ап. 10; пощ. код 9700

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-309/10.05.2018 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение)на лице, работещо при Вас е върнато с информация,,Адресът недостатъчен”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Съобщение

Излъчено от admin на 22-05-2018 12:52:53 EEST

СЪОБЩЕНИЕ № 21

До

Директора/Управителя на ,,Камчия-паркет” ЕООД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/: обл. Бургас, гр. Бургас, пощ. код 8000

ул. ,,Любен Каравелов№12д

 

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

 

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-311/10.05.2018 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение)на лице, работещо при Вас е върнато с информация,,Получателят се е преместил на друг адрес”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за качествата на водата от местните водоизточници в гр. Шумен

Излъчено от admin на 18-05-2018 16:17:07 EEST

При извършеното пробонабиране на 14.05.2018 г. и проведения лабораторен контрол на водата от единадесет местни водоизточника бяха получени следните резултати:

- по всички изследвани показатели отговаря водата от чешмите по пътя за Паметник „Създатели на българската държава”; в местност „Бабешкия мост“ в кв. Б. Българанов и чешма № 2 по пътя за с. Лозево;

- с отклонения по микробиологични показатели е водата от чешмите в гр. Шумен до к-с „Кьошковете”; по пътя за кв. Дивдядово; в кв. Дивдядово, ул. „Поройна“; в кв. Дивдядово, ул. „Изворна“ до комплекс „Бохеми“; чешма № 1 по пътя за с. Лозево и чешмата на разклона за с. Кочово по пътя от с. Лозево за с. Новосел. Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене;

- водата от чешмата на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“ (срещу Томбул джамия) не отговаря на здравните норми по химични (наднормено съдържание на нитрати) и микробиологични показатели и не следва да се ползва за питейни цели. Измерената  стойност за нитрати е 81 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л;

- водата от чешмата на ул. „Янко Сакъзов” е с наднормено съдържание на нитрати. Измерената  стойност за нитрати е 73 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л. Водата от тази чешма да не се ползва за пиене от малки деца.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: 20 МАЙ -МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН ЗА СЪПРИЧАСТНОСТ СЪС ЗАСЕГНАТИТЕ ОТ ХИВ/СПИН

Излъчено от admin на 16-05-2018 10:28:55 EEST

Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН се отбелязва всяка година в третата неделя от месец май. В световен мащаб на този ден стотици хиляди хора от над 1 200 организации в 115 страни участват в най-голямото и най-старо събитие, свързано с проблема ХИВ/СПИН. За първи път този ден се отбелязва на 2 май 1983 г. в Сан Франциско и Ню Йорк, когато все още се знае твърде малко за болестта, а официално регистрираните случаи на СПИН са били няколко хиляди. В България денят се отбелязва от 1992 година.Денят е и повод да си напомним, че трябва да се обичаме разумно. Да не забравяме, че така предпазваме не само себе си, но и човека когото обичаме. 

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 15-05-2018 15:25:29 EEST

Във връзка с третата неделя на месец май – Ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН, част от Националната АНТИСПИН кампания, Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен организира безплатно и анонимно изследване за ХИВ/СПИН.

В периода от 16.05.2018 г. до 25.05.2018 г., всички желаещи могат да се изследват в РЗИ гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, ет.2, ст. №11 от 9,00 ч. до 16,00 ч.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 07.05. – 13.05.2018 г.

Излъчено от admin на 15-05-2018 09:45:00 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  71 случая на остри заразни заболявания срещу 88 случая за предходната седмица. От тях 46  са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 53 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 7 случая срещу 5 случая за предходната седмица (по 2 случая в гр. Шумен, гр. Смядово, с. Т. Икономово и 1 случай в с. Зайчино ореше).

Ротавирусен гастроентерит – 5 случая срещу 5 случая за предходната седмица (по 2 случая в гр. Шумен, с.Ясенково и 1 случай в с. Т. Икономово).

Въздушно-капкови инфекции:

Варицела  10 случая срещу 16 случая за предходната седмица (7 случая в гр. Шумен и  по 1 случай в гр. Нови пазар, с. Косово, с. Божурово).

Скарлатина – 1 случая срещу 4 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи

Паразитози:

Ламблиоза 0 случая срещу 2 случая за предходната седмица.

Инфекции с множествен механизъм:

Вирусен хепатит – 1 случая срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 1 случай срещу 3 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 10-05-2018 11:55:15 EEST

СЪОБЩЕНИЕ №20

До

Директора/Управителя на ,,Винекс Преслав” АД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/: обл. Шумен, гр. В. Преслав; Промишлена зона; пощ. код 9850

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-275/26.04.2018 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Адресът недостатъчен”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор в РЗИ-Шумен

Дата: 10. 05. 2018 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 16 май 2018 в 16:45 ч.


1. Оперативна информация за 19 -та седмица на 2018 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (19 -та седмица на 2018 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда.".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Април 2018 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2018 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Завления за достъп до обществена информация през 2017 год.
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2017 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 006