Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 Следваща >>

Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 06.11. – 12.11.2017 г.

Излъчено от admin на 16-11-2017 16:30:00 EET

През изминалата седмица са регистрирани общо  106 случая на остри заразни заболявания срещу 83 случая за предходната седмица. От тях 80  са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 70 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 8 случая срещу 6 случая за предходната седмица (2 случая в гр. Шумен и по 1 случай в гр. Каспичан и селата П. Волов, Сини вир, Климент, Черна, Миланово).

Ротавирусен гастроентерит – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (с. Ивански).

Салмонелоза - 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен и с. Мадара).

Въздушно-капкови инфекции:

Варицела – 12 случая срещу 3 случая за предходната седмица (7 случая в гр. Нови пазар и 5 случая в гр. Шумен).

Скарлатина – 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи

Паразитози:

Ламблиоза – 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Инфекции с множествен механизъм:

Вирусен хепатит 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Шумен и гр. Нови пазар).

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 14-11-2017 15:06:06 EET

СЪОБЩЕНИЕ № 96

До Директора/Управителя на ,,С - М СТРОЙ” ЕООД

Адрес /по издадена производствена характеристика/ ул. ,,Софийско шосе” №12, вх. 2, ет. 8, ап. 45

обл. Шумен, гр. Шумен; пощ. код 9700

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-653/03.11.2017 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение)на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Адресът недостатъчен.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. "Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 14. 11. 2017 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 14-11-2017 15:02:41 EET

СЪОБЩЕНИЕ № 95

До Директора / Управителя на ЕТ ,,ВЕСЕЛИН ВАЛЧАНОВ-ШЕНОЛ”

Адрес / по издадена производственахарактеристика/  ул. ,,Плиска” №14

обл. Шумен, гр. Шумен; пощ. код 9700

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-595/10.10.2017 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение) на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Непотърсен.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. "Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 14. 11. 2017 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: 16 НОЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

Излъчено от admin на 13-11-2017 13:45:24 EET

По традиция Международният ден без тютюнопушене се отбелязва всеки трети четвъртък на месец ноември. На този ден, Министерството на здравеопазването призовава всеки пушач, да се опита да положи началото на отказване от тютюнопушене в името на собственото си здраве, както и здравето на близки и приятели, които присъстват в обкръжението му като пасивни пушачи.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за качествата на водата от местните водоизточници в гр. Шумен

Излъчено от admin на 13-11-2017 12:33:07 EET

При извършеното пробонабиране на 07.11.2017г. и проведения лабораторен контрол на водата от единадесет местни водоизточници в землището на гр. Шумен бяха получени следните резултати:

- по всички изследвани показатели отговаря водата от чешмите в гр. Шумен до к-с „Кьошковете”; по пътя за Паметник „Създатели на българската държава”; по пътя за кв. Дивдядово; в кв. Дивдядово, ул. „Изворна“ до комплекс „Бохеми“; в кв. Дивдядово, ул. „Поройна“; чешма № 2 по пътя за с. Лозево и чешмата на разклона за с. Кочово по пътя от с. Лозево за с. Новосел;

- с отклонения по микробиологични показатели е водата от чешмата в гр. Шумен местност „Бабешкия мост“ в кв. Б. Българанов. Водата от тази чешма не следва да се ползва за пиене;

- водата от чешмата на ул. „Янко Сакъзов” не отговаря на здравните норми по химични (наднормено съдържание на нитрати) и микробиологични показатели и не следва да се ползва за питейни цели. Измерената  стойност за нитрати е 90 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л;

- водата от чешма № 1 по пътя за с. Лозево не отговаря на здравните норми по органолептични (неприемлива мътност) и микробиологични показатели и не следва да се ползва за питейни цели;

- водата от чешмата на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“ (срещу Томбул джамия) е с наднормено съдържание на нитрати. Измерената  стойност за нитрати е 76 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л. Водата от тази чешма да не се ползва за пиене от малки деца.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Седмица на здравето 2017 г.

Излъчено от admin на 06-11-2017 13:10:16 EET

Във връзка с реализиране на дейности по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести (НППХНБ)2014-2020 г., Регионална здравна инспекция – Шумен организира „Есенна седмица на здравето 2017 г.“. Целта е разширяване на инициативите за промоция на здраве и повишаване на информираността на населението за основните предпоставки за здравословен начин на живот. 

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: КОНКУРС ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА МОТО ЗА КАМПАНИЯ

Излъчено от admin на 02-11-2017 09:46:25 EET

Регионална здравна инспекция – Шумен  съвместно с Общински здравен център гр. Шумен организира конкурс за изготвяне на мото за кампанията свързана с 1 Декември – Световен ден за борба с ХИВ/СПИН. 

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 02-11-2017 09:43:08 EET

В изпълнение на Националната програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013 – 2017 г., Регионална здравна инспекция –Шумен уведомява, че се провежда Анкетно проучване за установяване състоянието на информираност на населението за рисковете от радон.

 

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТЕЩИ ЛКК В ОБЛАСТ ШУМЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017 г.

Излъчено от admin на 01-11-2017 16:54:24 EET

РАБОТЕЩИ ОБЩИ ЛКК 

РАБОТЕЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ЛКК 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Как да се предпазим от заразяване с вируса на птичи грип

Излъчено от admin на 25-10-2017 12:02:43 EEST

Във връзка с констатирани огнища на болестта Инфлуенца по птиците (птичи грип) в животновъдни обекти за отглеждане на птици на територията на областите Добрич и Хасково е необходимо всички лица, занимаващи се с птицевъдство, както и служителите на ветеринарните лаборатории и лицата, ангажирани с унищожаване на болните и умрели птици да бъдат информирани как да се предпазят от заразяване в случай, че силно патогенният птичи грипен вирус подтип А (H5N1) се разпространи сред птиците и в област Шумен.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 17 Ноември 2017 год.


1. Оперативна информация за 45-та седмица на 2017 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (45-та седмица на 2017 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Октомври 2017 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2017 год.
Списъците са публикувани рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Завления за достъп до обществена информация през 2016 год.
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2016 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 003