Рег. здр. инсп. гр. Шумен.Бисквитките Рег. здр. инсп. гр. Шумен. GDPR и Вашите данни

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 Следваща >>

Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И АПТЕКИТЕ

Излъчено от admin на 11-06-2015 08:40:55 EEST

Уведомяваме Ви, че  специални рецептурни бланки :

зелени: серия А № 131681471 до № 131681500 и

зелени: серия А № 131668751 до № 131668780  включително са  невалидни.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И АПТЕКИТЕ

Излъчено от admin на 05-06-2015 12:14:19 EEST

На основание чл. 55, ал.2 от Наредба № 4 /2009г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомявам, че е получен писмен сигнал от РЗИ- гр. Варна  за установена липса на 7 броя специални рецептурни бланки /зелени/ за предписване и отпускане на  лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

Уведомяваме Ви, че  специални рецептурни бланки :

зелени: серия А № 131564950 до № 131564956 включително са  невалидни.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И АПТЕКИТЕ

Излъчено от admin на 26-05-2015 14:04:57 EEST

На основание чл. 55, ал. 2 от Наредба №4/2009 г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомявам, че е получен писмен сигнал от РЗИ – Велико Търново за установена липса на 60 броя специални рецептурни бланки (зелени) за предписване и отпускане на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества.

Уведомяваме Ви, че специалните рецептурни бланки (зелени),

серия А от № 110883461 до № 110883490 и

серия А от №110883491 до №110883520 включително са невалидни.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОБЩО-ПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ, СПЕЦИАЛИСТИ И ГРАЖДАНИ

Излъчено от admin на 28-04-2015 16:18:07 EEST

Уведомявам Ви, че РЗИ Шумен разполага с безплатни тестове за изследване на:

- Лаймска болест, доставени в изпълнение на дейности, заложени в Националната програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората в Република България 2014 – 2018 г. (ELISA китове – IgM и IgG).

- Хламидия трахоматис по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН (ELISA китове IgM и IgА).

Изследванията се извършват безплатно само по преценка на лекар (ОПЛ или специалист) срещу представяне на т. нар. „зелен талон” (не с направление от Здравна каса) в стая № 11, етаж 2. Заплаща се единствено манипулацията „вземане на кръв” на цена 3,00 лв.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И АПТЕКИТЕ

Излъчено от admin на 08-04-2015 16:55:09 EEST

На основание чл. 55, ал.2 от Наредба № 4 /2009г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомявам, че е получен писмен сигнал от РЗИ- гр. Разград  за установена липса на 60 броя специални рецептурни бланки /зелени/ за предписване и отпускане на  лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

Уведомяваме Ви, че  специални рецептурни бланки :- зелени:

серия А № 131681471 до № 131681500

серия А № 131668751 до № 131668780 включително са  невалидни.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Световни и международни дни: ТУБЕРКУЛОЗА

Излъчено от admin на 18-03-2015 10:48:58 EET

Туберкулозата (на латински: Tuberculosis) е хронично протичащо специфично възпалително заболяване, което засяга предимно белите дробове, но може да засегне и централната нервна система, лимфните съдове, храносмилателната система, костите, ставите и дори кожата.

Началото на същинското проучване на туберкулозата се поставя с труда „Медицински канон“ на Авицена от 1020 г. Той е първият учен идентифицирал белодробната туберкулоза като контагиозна болест, първи установява и връзката между диабета и туберкулозата, и първи изказва предположението, че тя може да се предаде при контакт с почва и вода.

Туберкулозата е заболяване, известно от древността. Открити са фрагменти с ДНК от причинителя на заболяването в кост на бизон, живял в Северна Америка и боледувал от туберкулоза преди 17 500 - 18 000 години.

В България заболяването е наричано с описателните имена  охтика и жълта гостенка. Тези имена се дължат на характерните признаци на заболяването -прогресивна кашлица и отслабване.

През XIX-ти и началото на XX-ти заболяването придобива сериозна обществена значимост като се превръща в ендемично заболяване на бедните граждани. През XX-ти век от туберкулоза умират около 100 милиона души.

През 1993 г. СЗО обявява декларация от опасността от разпространение на мултирезистентна туберкулоза. В световен мащаб ежегодно от резистентни щамове се разболяват около половин милион души.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТУЛАРЕМИЯ

Излъчено от admin на 11-03-2015 11:23:41 EET

По данни на МЗ и НЦЗПБ, от началото на 2015 г. в страната са регистрирани 14 случая на туларемия в областите - София град (2), София област (5), Ст. Загора (2), Бургас (2), Хасково (3). При 7 от случаите се касае за ловци, заразени при обработка и консумация на диви зайци, а пет от заболелите живеят при лоши битови условия и наличие на гризачи в жилищните помещения.

В област Шумен няма регистрирани случаи.

Туларемия е природноогнищно инфекциозно заболяване причинено от бактерията Francisella tularensis. Причинителят на заболяването е сравнително устойчив във външна среда.

Повече    

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И АПТЕКИТЕ

Излъчено от admin на 18-02-2015 14:45:43 EET

На основание чл. 55, ал.2 от Наредба № 4 /2009г. на Министерство на здравеопазването, Ви уведомявам, че е получен писмен сигнал от РЗИ- гр. Ловеч  за установена липса на 30 броя специални рецептурни бланки /зелени/ за предписване и отпускане на  лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

Уведомяваме Ви, че  специални рецептурни бланки :-зелени: серия А № 130703531 до № 130703560 включително са  невалидни.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА РАДОН В СГРАДИ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО НА БЪЛГАРСКОТО НАСЕЛЕНИЕ 2013 – 2017 г.

Излъчено от admin на 18-02-2015 12:14:12 EET

Стратегическа цел: Формиране и провеждане на дългосрочна политика за намаляване и предотвратяване риска за здравето на българските граждани в резултат от въздействието на високи концентрации на радон в сгради.

Оперативни цели:                                                        .

1. Да се поставят основите на системна национална политика, насочена към намаляване въздействието на радон в сгради, с цел превенция на риска за здравето чрез законодателни и административни мерки насочени към обществеността.

2. Да се изготви радонова карта на България.                     .

3. Да  се  създаде  система  за контрол  на нови  и  съществуващи сгради по отношение референтните нива на радон.                                 .

4. Да се подобри обществената осведоменост.                                      .

5. Да се създаде система за контрол на радон на работните места.

ЕТАПИ за реализация на програмата:

· Провеждане на представително национално проучване за нивата на радон в сгради;

· Определяне на райони с повишен радонов риск;

· Създаване на национална база данни, обединяваща резултатите от всички измервания, свързани с концентрацията на радон в сгради.

Какво е радон?

Радонът е естествен радиоактивен газ. Образува се непрекъснато при радиоактивното разпадане на радий-226 в почвата и скалите. Радонът може да се придвижва в почвата на големи разстояния, както и да достига до повърхностните земни слоеве и въздуха и така прониква в сградите – жилищата. Радонът е невидим, без мирис и вкус и може да се измери само със специална апаратура.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ И РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦАТА РОДЕНИ СЛЕД 01.06.2014 г.

Излъчено от admin на 08-12-2014 15:51:45 EET

Във връзка с настъпилите изменения и допълнения в Наредба № 15 за имунизациите в Република България (обн. ДВ, бр. 92 от 7 ноември 2014 г.) и приключилата процедура по ЗОП за централизирана доставка на ваксини за обезпечаване на Имунизационния календар за 2014 г., Ви информираме, че Министерството на здравеопазването е сключило договор и е извършена доставка на ваксина за провеждане на задължителни планови имунизации срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит тип Б. полиомиелит и хемофилус инфлуенце тип Б на родените след 01.06.2014 г. деца, с което е изпълнено условието за прекратяване действието на Заповед № РД-01-209/27.08.2014 г. на министъра на здравеопазването, считано от 03.12.2014 г. Закупена е комбинирана шесткомпонентна адсорбирана ваксина срещу дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, рекомбинантна ваксина срещу хепатит тип Б, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б с търговско наименование Хексацима(Hexacima)на фирма Санофи Пастьор, получила разрешение за употреба по реда на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и Съвета на ЕС.

Ваксината е в еднодозови разфасовки - флакон и суспензия за инжекционноприложение, спринцовка и игла. Прилага се дълбоко интрамускулно в предно-латерална част на бедрото.

Противопоказанията за приложение на шесткомпонентна ваксина Hexacimaса същите като тези при използваните до 01.06.2014 г. за основна имунизация петкомпонентни ваксини и са посочени в Кратката характеристика на продукта, която можете да намерите на страницата на ИАЛ www.bda.bg.

ВаксинатаHexacimaе съвместима с пневмококовата конюгирана ваксина, с петкомпонентната ваксина (дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина, конюгирана ваксина срещу хемофилус инфлуенце тип Б), четирикомпонентната ваксина (дифтерия, тетанус, коклюш с ацелуларна коклюшна компонента, инактивирана полиомиелитна ваксина) и хепатит тип Б ваксината. Това дава възможност децата родени след 01.06.2014 г., при които основната имунизацияе започната съгласно Заповед № РД-01-209/27.08.2014 г. да продължат имунизационната схема по реда на Националния имунизационен календар и да бъдат обхванати със следващ прием на шесткомпонентната ваксина, като минималния интервал между приемите е 30 дни.

 Кратка информация за шесткомпонентната ваксина Хексацима (Hexacima)

 

 Какво означава черният триъгълник

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 17 октомври 2018 в 16:08 ч.


1. Оперативна информация за 41 -ва седмица на 2018 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (41 -ва седмица на 2018 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда.".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Септември 2018 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2018 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2017 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2017 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001