Поредната проба за банер

Конкурси

Резултати от конкурси, проведени в РЗИ - Шумен

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Петя Серьожева Петкова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 26 юни 2018 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

13.06.2018 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЗК”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Десислава Железова Кръстева

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 17 януари 2018 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

04.01.2018 г.

СПИСЪК

ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ “ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПЕК” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Росица Боева Петрова

2. Диана Димитрова Господинова-Няголова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 13 септември 2017 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

24.08.2017 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПБПЗ”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Димитринка Динкова Борисова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 12 септември 2017 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

16.08.2017 г.

СПИСЪК

ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ” В ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” ПРИ РЗИ - ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. д-р Тошко Трифонов Стоев

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 10 август 2017 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

31.07.2017 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЗК”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Галина Иванова Найденова

2. Красимира Станчева Атанасова

3. Юлияна Дянкова Иванова

4. Венета Ванева Станчева

5. Рени Стоянова Маринова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 27 юни 2017 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

12.06.2017 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ПЕК” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Ресмия Реджебова Хасанова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 6 юни 2017 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

17.05.2017 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ „ПРОТИВОЕПИДЕМИЧЕН КОНТРОЛ” В ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” ПРИ РЗИ гр. ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. д-р Димитричка Василева Радева

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидата, свързани с изпълнението на длъжността.

Посоченият кандидат трябва да се яви на тест на 30 август 2016 г. от 10.00 часа на адрес: гр. Шумен, пл. „Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място ако кандидатът издържи теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

16.08.2016 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”- РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Диана Димитрова Господинова-Няголова

2. Нела Иванова Сотирова

3. Янка Николова Колева

4. Даниела Пенева Димитрова

5. Гюнел Сали Халил

6. Анета Христова Драгомирова

7. Станислава Вълчанова Вълчанова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 28 декември 2015 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

09.12.2015 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО” НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”- РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

Петър Георгиев Дилов

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 26 ноември 2015 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

05.11.2015 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”- РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Нилгюр Рамадан Рамадан

2. Мирослав Петров Славчев

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 25 ноември 2015 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

05.11.2015 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО” НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”- РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

Петър Георгиев Дилов

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 26 ноември 2015 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

05.11.2015 г.

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СТАРШИ ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ "ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО" НА ДИРЕКЦИЯ "ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ"- РЗИ ШУМЕН

Име, презиме и фамилия на кандидата Основание за недопускане
Даниела Димитрова Крумова Не са представени копия на официални документи, от които да е видно, че кандидатът притежава изискуемия минимален професионален опит от 1 (една) година в професионално направление „Психология”, съгласно изискванията за заемане на длъжността, посочени в длъжностната характеристика
Милена Стефанова Събева От представените копия на официални документи, удостоверяващи трудов и служебен стаж не е видно, че кандидатът притежава изискуемия минимален професионален опит от 1 (една) година в професионално направление „Психология”, съгласно изискванията за заемане на длъжността, посочени в длъжностната характеристика
Теодора Георгиева Драгозова-Бояджиева От представените копия на официални документи, удостоверяващи трудов и служебен стаж не е видно, че кандидатът притежава изискуемия минимален професионален опит от 1 (една) година в професионално направление „Психология”, съгласно изискванията за заемане на длъжността, посочени в длъжностната характеристика

СПИСЪК

ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПЕК” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

Искра Трифонова Иванова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 6 април 2015 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

23.03.2015 г.

СПИСЪК

ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЗК” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Стефка Георгиева Тошева

2. Антоанета Калева Антонова

3. Йоанна Юлиянова Накова

4. Мария Пламенова Пенчева

5. Даниела Божидарова Чилингирова

6. Албена Живкова Патлеева

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 20 април 2015 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

23.03.2015 г.

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ” НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”- РЗИ ШУМЕН

Име, презиме и фамилия на кандидата Основание за недопускане
Севги Ибрахим Етем От представените копия на официални документи, удостоверяващи трудов стаж не е видно, че кандидатът притежава изискуемия минимален професионален опит от 1 (една) година от област на висшето образование „Медицина”, „Химични технологии”, „Екология”.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ДИРЕКЦИЯ ”МД” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Милена Димитрова Николова

2. Детелина Партениева Великова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 25 февруари 2015 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

09.02.2015 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ” НА ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ”- РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Виктор Кременов Калчев

2. Надя Георгиева Ангелова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 13 май 2014 г. от 13 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

29.04.2014 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”- РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Бисерка Илиева Плачкова

2. Мима Иванова Цанева

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 16 май 2014 г. от 11 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

29.04.2014 г.

СПИСЪК

НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО” НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”- РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Марияна Стоянова Добрева

2. Радостина Пенчева Атанасова

3. Камелия Николаева Радева

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 14 май 2014 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

08.04.2014 г.

СПИСЪК

НА НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО” НА ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” - РЗИ ШУМЕН

Име, презиме и фамилия на кандидата Основание за недопускане
Снежана Велинова Николова От представените официални документи удостоверяващи служебен/трудов стаж Трудова книжка серия Б № 205008) е видно, че кандидата не притежава изискуемия минимален професионален опит от 1 (една) година, необходим за заемане на длъжността съобразно длъжностната характеристика
Хюлея Саидова Халилова От представените официални документи удостоверяващи служебен/трудов стаж (Трудова книжка серия Г № 310676) е видно, че кандидата не притежава изискуемия минимален професионален опит от 1 (една) година, необходим за заемане на длъжността съобразно длъжностната характеристика.
Жанета Живкова Иванова От представените копия на официални документи, удостоверяващи трудов стаж не е видно, че кандидатът притежава изискуемия минимален професионален опит от 1 /една/ година/ от област на висшето образование „Социология”, „Психология”, „Педагогика”, „Социални дейности”, „Екология”
Даниела Николчева Йорданова Кандидатът не е представил диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен ”бакалавър” в професионално направление „Социология, „Психология”, „Педагогика”, „Социални дейности”, „Екология”съгласно публикуваната на 20.03.2014г. във вестник „Топ новини” обява.

СПИСЪК

ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “МЛАДШИ ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ОКМД” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Антоанета Станчева Йончева

2. Ивелинка Стоянова Йорданова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 31 януари 2014 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

06.01.2014 г.


СПИСЪК

ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПЕК” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

Лилия Стоянова Иванова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 4 юни 2013 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, т. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

25.04.2013 г.


СПИСЪК

ЗА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЗК” - РЗИ ШУМЕН

Допуска до конкурс следните кандидати:

1.Красимира Кръстева Аврамова

2.Даниела Божидарова Чилингирова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 5 юни 2013 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

25.04.2013 г.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 5 декември 2018 в 09:53 ч.


1. Оперативна информация за 48 -ма седмица на 2018 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (48 -ма седмица на 2018 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда.".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Ноември 2018 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2018 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2017 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2017 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 004