Поредната проба за банер

Сформирани ЛКК

Лекарски консултативни комисии в лечебните заведения за болнична помощ в Област Шумен през 2019 година

„КОЦ-ШУМЕН” ЕООД гр. Шумен

Обща ЛКК

Комисията заседава понеделник, сряда и петък от 12.00 ч. до 13.00 ч. в ДКБ, в кабинета на началника на отделение, на адреса на ЛЗ в гр. Шумен, ул. „В. Априлов” №63.

Специализирани ЛКК

1. ЛКК по онкохирургия

Комисията заседава всеки ден от 08.00 ч. до 09.00 ч. в лекарския кабинет на Отделението по Онкологична хирургия.

2. ЛКК по онкогинекология

Комисията заседава всеки ден от 13.00 ч. до 14.00 ч. в лекарския кабинет на Отделението по Онкологична гинекология.

3. ЛКК по медицинска онкология

Комисията заседава всеки ден от 08.00 ч. до 09.00 ч. в кабинета на началника на Отделение по Медицинска онкология.

4. ЛКК по лъчелечение

Комисията заседава всеки ден от 08.00 ч. до 09.00 ч. в лекарския кабинет на Клиника по лъчелечение.

5. ЛКК по онкологична гастроентерология

Комисията заседава всеки ден от 08.00 ч. до 09.00 ч. в кабинета на началник отделение по онкологична гастроентерология.

Обща ЛКК освидетелства амбулаторни пациенти. Специализираните ЛКК освидетелстват стационарно болни и амбулаторни пациенти.

ЛКК комисиите обслужват пациенти от областите Шумен и Търговище.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 20 ноември 2019 в 11:50 ч.


1. Оперативна информация за 46 -та седмица на 2019 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (46 -та седмица на 2019 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Октомври на 2019 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2019 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 016