МКБ-10, част 2. Указания за прилагане

Указанията са изготвени от Национален статистически институт и Национален център по здравна информация, и съгласувани с Министерство на здравеопазването

 
Прил. 1, Списък 1. Регистрирани заболявания в амбулаториите на лечебните заведения по вид на заболяването на деца от 0 до 17 годишна възраст през 200....г.
   
Прил. 1, списък 2.  Регистрирани заболявания в амбулаториите на лечебните заведения по вид на заболяването на лица на възраст над 18 години през 200....г.
   
Прил. 1, списък 3.  Хоспитализации в лечебните заведения по вид на заболяването на деца от 0 до 17 годишна възраст през 200....г.
   
Прил. 1, списък 4. Хоспитализации в лечебните заведения по вид на заболяването на лица на възраст 18–64 години през 200....г.
   
Прил. 1-а. Указание за попълване, работа и маршрута на “съобщение за смърт” обр. есграон – тдс №3
   
Прил. 2. Методически указания за кодиране на заболеваемост и смъртност (по десета ревизия на международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето)
   
Прил. 2-а.  Указание за попълване, работа и маршрута на “свидетелство за причината за перинаталната смърт”
   
Прил. 3.  Логически контрол при кодиране на смъртността – МКБ-10
   
  Сваляне на документи по десетата ревизия на международната класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 10 Януари 2018 год.


1. Оперативна информация за 1 -ва седмица на 2018 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (1 -ва седмици на 2018 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Декември 2017 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2017 год.
Списъците са публикувани рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Завления за достъп до обществена информация през 2016 год.
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2016 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002