Поредната проба за банер

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Сигнална информация за остри заразни болести

Сигнална информация за ОЗБ: ПРЕПОРЪКИ ЗА МЕРКИ СРЕЩУ КОРОНАВИРУС

Излъчено от admin на 27-02-2020 09:58:05 EET

1. ДЕФИНИЦИЯ ЗА СЛУЧАЙ НА НОВ КОРОНАВИРУС 2019-nСоV 

2. ОСНОВНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ДОКЛАДВАТ ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ НА 2019-nСоV ДО 24 ЧАСА ОТ ОТКРИВАНЕТО МУ 

3. ПРЕПОРЪКИ ЗА ЛИЦА, ПЪТУВАЩИ ДО КИТАЙ И ПРИСТИГАЩИ ОТ КИТАЙ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАДЕНАТА ЕПИДЕМИЧНА СИТУАЦИЯ ОТ ОСТЪР РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ, СВЪРЗАН С НОВ КОРОНАВИРУС 

4. ПРЕПОРЪКИ ЗА МЕДИЦИНСКИЯ ПЕРСОНАЛ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ОТ ОСТЪР РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ, СВЪРЗАН С НОВ КОРОНАВИРУС 

5. ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ОТНОСНО НОВИЯ КОРОНАВИРУС  

6. КАК ДА  ПРЕДПАЗИМ СЕБЕ СИ И ОКОЛНИТЕ 

7. ВРЕМЕННИ НАСОКИ ЗА ПОЧИСТАВНЕ В ОБЕКТИ В КОНТАКТ С COVID-19, РАЗЛИЧНИ ОТ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Сигнална информация за ОЗБ: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 17.02.2020 – 23.02.2020 г.

Излъчено от admin на 25-02-2020 08:53:00 EET

През изминалата седмица са регистрирани общо  125 случая на остри заразни заболявания срещу 153 случая за предходната седмица. От тях 86 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 101 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 10 случая срещу 7 случая за предходната седмица (4 случая в гр. Шумен, по 2 случая в гр. Смядово, с. Тимарево и по 1 случай в с. Друмево, с. Бяла река).

Въздушно-капкови инфекции:           

Варицела – 27 случая срещу 40 случая за предходната седмица (22 случая в гр. Шумен и по 1 случай в селата Черенча, Каменяк, Развигорово, Единаковци, Т. Икономово).

Скарлатина – 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Туберкулоза – 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи

Паразитози:

Ламблиоза – 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица (с. Тъкач).

Инфекции с множествен механизъм:

Вирусен хепатит – 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са случай срещу 1 случай за предходната седмица (гр. Шумен).

Изпрати на приятел :: коментари 0


 

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 12 февруари 2020 в 16:13 ч.


1. Препоръки за мерки срещу Коронавирус - материалите са публикувани в секция "Новини" - "Всички новини".

2. Оперативна информация за 6 -та седмица на 2020 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

3. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (6 -та седмица на 2020 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

4. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Януари на 2020 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

5. Изградени ЛКК в област Шумен за 2020 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

6. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

7. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 015