Поредната проба за банер

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Сигнална информация за остри заразни болести

Сигнална информация за ОЗБ: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 06.05.2019 – 12.05.2019 г.

Излъчено от admin на 13-05-2019 15:16:00 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  68 случая на остри заразни заболявания срещу 44 случая за предходната седмица. От тях 43 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 24 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 7 случая срещу 5 случай за предходната седмица (3 случая в гр. Шумен и по 1 случай в селата Веселиново, Менгишево, Браничево, Тъкач).

Ротавирусен гастроентерит - 0 случая срещу 2 случая за предходната седмица.

Колиентерит – 1 случай срещу 0 случай за предходната седмица (гр. Шумен).

Салмонелоза – 1 случай срещу 0 случай за предходната седмица (гр. Шумен).

Въздушно-капкови инфекции:                    

Скарлатина - 2 случая срещу 5 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Варицела – 12 случая срещу 7 случая за предходната седмица (9 случая в гр. Шумен и по 1 случай в с. Мараш, с. Троица, с. Марково).

Туберкулоза– 1 случай срещу 0 случай за предходната седмица (гр. Шумен).

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи

Паразитози: няма регистрирани случаи

Инфекции с множествен механизъм: няма регистрирани случаи

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 1 случай срещу 1 случай за предходната.седмица (гр. Шумен).

Изпрати на приятел :: коментари 0


 

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
вторник 14 май 2019 в 09:29 ч.


1. Оперативна информация за 16 -та седмица на 2019 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (16 -та седмица на 2019 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Февруари 2019 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2019 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001