Поредната проба за банер

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Сигнална информация за остри заразни болести

Сигнална информация за ОЗБ: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 31.12.2018 – 06.01.2019 г.

Излъчено от admin на 09-01-2019 16:16:00 EET

През изминалата седмица са регистрирани общо  85 случая на остри заразни заболявания срещу 21 случая за предходната седмица. От тях 65 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 15 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции:   

Ентероколити – 11 случая срещу 5 случая за предходната седмица (по 2 случая в гр. Шумен, гр. Нови пазар, с. Браничево и по 1 случай в гр. Каолиново и селата Ивански, Жилино, Правенци, Изгрев).

Ротавирусен гастроентерит - 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Нови пазар).

Йерсиниоза - 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Въздушно-капкови инфекции:

Скарлатина - 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Варицела – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (с. Кладенец).

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи

Паразитози:

Ламблиоза - 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Инфекции с множествен механизъм:

Вирусен хепатит - 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 3 случая срещу 1 случай за предходната седмица (2 случая в гр. Шумен и 1 случай в с. Друмево).

Изпрати на приятел :: коментари 0


 

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 9 януари 2019 в 15:08 ч.


1. Оперативна информация за 1 -ва седмица на 2019 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (1 -ва седмица на 2019 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда.".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Декември 2018 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2018 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2017 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2017 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 004