Рег. здр. инсп. гр. Шумен.Бисквитките Рег. здр. инсп. гр. Шумен. GDPR и Вашите данни

Бързи връзки

Линкове към най - често посещамваните сайтове на тема здравеопазване

Министерства

  Министерски съвет
  Министерство на здравеопазването
  Министерство на труда и социалната политика
  Министерство на икономиката и енергетиката
  Министерство на финансите
  Регистър на административните структури

Централни администрации

  Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА)
  Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)
  Национален статистически институт (НСИ)
  Национален осигурителен институт (НОИ)
  Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)
  Изпълнителна агенция "Медицински одит" (ИАМО)
  Национален Център по Наркомании (НЦН)
  Изпълнителна агенция по лекарствата
  Главна инспекция по труда
  Държавна агенция за метрология и технически надзор (ДМТН)

Съюзи, съсловни организации

  Български лекарски съюз (БЛС)
  Български зъболекарски съюз (БЗС)
  Асоциация на професионалистите по здравни грижи
  Световна здравна организация (СЗО)
  Международен институт по здравеопазване и здравно осигуряване (МИЗЗО или здраве.нет)
  Български червен кръст (БЧК)

Пациентски организации

  Конфедерация "Защита на здраето" (КЗЗ)
  Център за защита правата здраеопазването (ЦЗПЗ)
  Нацинална пациентска оранизация
  Българска Асоциация за закрила на пациентите
  Федераия "Българки паиентски форум"
  Национален алианс на хора с редки болести
  Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето

Регионални здравни инспекции

  Благоевград Кюстендил Силистра
  Бургас Ловеч Сливен
  Варна Монтана Смолян
  Велико Търново Пазарджик Столична
  Видин Перник София - Област
  Враца Плевен Стара Загора
  Габрово Пловдив Търговище
  Добрич Разград Хасково
  Кърджали Русе Ямбол

РЗИ - Шумен не носи никаква отговорност за съдържанието на други уебсайтове, към които www.rzi-shumen.net има линкове. Такива линкове се предоставят единствено и само за информация и удобство, и за използването им всеки носи лична отговорност и собствен риск.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
четвъртък 15 ноември 2018 в 16:42 ч.


1. Оперативна информация за 45 -та седмица на 2018 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (45 -та седмица на 2018 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда.".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Октомври 2018 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2018 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2017 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2017 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 003