Всички права запазени

Условия за ползване

С достъпа си до този сайт Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу. Данните, публикувани на rzi-shumen.net, са собственост на РЗИ - Шумен.

Настоящият web сайт е обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). Всички права са запазени. Ползване на информацията, публикувана на rzi-shumen.net, е свободна за лично ползване. За ползване на информацията от rzi-shumen.net от всякакви по вид медии е необходимо изричното съгласие на РЗИ - Шумен.

При използване на съдържанието на web страницата от други личности и/или организации, те трябва изрично да се позоват на източника. За други интернет страници, това става чрез поставяне на видимо място на банер или линк към rzi-shumen.net, като адресът на сайта трябва да се вижда на банера или в непосредствена близост до него!

Предоставяне на информацията от сайта на трети лица извън собствените рубрики за времето се счита за редистрибуция. Информацията може да се редистрибутира само, ако тя е закупена на цени за редистрибуция, като това право е упоменато в договор с РЗИ - Шумен.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново! 10 Януари 2018 год.


1. Оперативна информация за 1 -ва седмица на 2018 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

2. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (1 -ва седмици на 2018 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

3. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Декември 2017 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

4. Изградени ЛКК в област Шумен за 2017 год.
Списъците са публикувани рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

5. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

6. Отчет за "Завления за достъп до обществена информация през 2016 год.
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2016 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушения на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002