Поредната проба за банер

Начало

 

Регионална здравна инспекция гр. Шумен бе създадена през 2011 год. с Постановление на Министерския съвет, което реорганизира и обедини съществуващите Регионални центрове по здравеопазване и Регионални инспекции за опазване и контрол на общественото здраве.

РЗИ Шумен е административна структура на Министерството на здравеопазването, която осъществява държавната здравна политика на територията на Шуменска област.

Тук ще намерите информация за всички предоставяни от РЗИ административни услуги и процедури за административно обслужване. Освен това, електронното издание предоставя бърз достъп до нормативни актове, анализи и доклади, статистическа информация за здравното и демографското състояние на населението и лечебната мрежа.

Сайтът предоставя информация за дейността на специализираните кабинети в РЗИ – Имунизационен кабинет и Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето; информация за актуални новини и предстоящи събития в областта на здравеопазването в региона и страната, информационни материали за здравно образование и извършваните в лабораториите на РЗИ медицински и други изследвания.

Винаги ще бъдат на разположение за преглеждане и с възможност за изтегляне, всички образци на документи, формуляри и др.

Нашето желание е, винаги сайтът да бъде ориентиран към широката аудитория от специалисти, работещи в здравеопазването, както и всички граждани. Доколко успяваме, ще съдим по информацията от Вас, чрез формуляра за обратна връзка и най-вече чрез Вашето участие в анонимната анкета.

Водеща новина: Всички ❯❯

Новини: АНТИСПИН кампания по повод 1 декември

Излъчено от admin на 29-11-2022 14:51:08 EET

Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Шумен обявява четвъртата за тази година кампания за безплатни и анонимни изследвания за ХИВ/СПИН и хепатит С.

От 1 декември (четвъртък) всички желаещи ще имат възможност безплатно да се тестват и да проверят своя ХИВ статус в сградата на РЗИ – Шумен, пл. „Освобождение” №1, ет. 2, ст. № 11 от 9,00 ч. до 16,00 ч.  Скрининговата акция ще продължи всеки работен ден до 9 декември (петък).

Експертите на здравната инспекция провеждат и здравно-информационни кампании и обучителнисеминари на тема: „Рисково поведение и как да се предпазим от сексуално-предавани инфекции“, с акцент превенция на ХИВ и сексуално-предавани инфекции, както инамаляване на стигмата към хора живеещи с ХИВ“. Дейностите се осъществяват в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи (ЦНСТДМ) №3 гр. Шумен, Комплекс за социални услуги (КСУ) „Детелина“ и учебни заведения, съвместно с доброволци на Български младежки червен кръст(БМЧК).

Инициативата на РЗИ – Шумен е в рамките на регионалната кампания, с която се отбелязва традиционния първи етап от Националната АНТИСПИН кампания в периода 01 – 09.12.2022 г. и съгласно изпълнение на дейности по Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ в Р България за периода 2021 – 2025 г. с акцент върху работата с млади хора.

Припомняме, че това е четвъртата кампания на РЗИ – Шумен за 2022 г. за безплатно и анонимно изследване за ХИВ/СПИНи сексуално-предавани инфекции (хепатит B, C и сифилис).Тогава се възползваха от възможността общо 40 лица, като за трите скринингови кампании е регистриран един положителен резултат за хепатит В.

От началото на 2022 г. досега в област Шумен са потвърдени в Националната референтна потвърдителна лаборатория (НРПЛ) по ХИВ гр. София два случаяна лица с ХИВ инфекция – мъже на възраст от 20 г. до 30 г.

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 30 ноември 2022 в 09:46 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 47 -ма седмица на 2022 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (47 -ма седмица на 2022 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Октомври на 2022 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2022 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 005