Поредната проба за банер

Всички новини

Новините от всички категории, в хронологичен ред

  Търсене в новините:
 
 
<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Следваща >>

Новини: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 18.01.2021 – 24.01.2021 г.

Излъчено от admin на 26-01-2021 15:05:13 EET

През изминалата седмица са регистрирани общо  134 случая на остри заразни заболявания срещу 144 случая за предходната седмица. От тях 44 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 39 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции: няма регистрирани случаи

Въздушно-капкови инфекции:

COVID-19 – 87 случая срещу 102 случая за предходната седмица (62 случая в община Шумен, по 6 случая в общини Смядово, Нови пазар, В. Преслав, 4 случая в община Каспичан и по 1 случай в общини Венец, Върбица, Никола Козлево).

Варицела– 2 случая срешу 1 случай за прeдходната седмица (гр. Шумен)

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи

Паразитози:

Ламблиоза – 1 случай срешу 0 случая за прeдходната седмица (гр. Нови пазар).

Инфекции с множествен механизъм:

Вирусен хепатит – 0 случая срешу 1 случай за прeдходната седмица.

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ПИТЕЙНАТА ВОДА В ЗОНА НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ ЯЗОВИР „ТИЧА“

Излъчено от admin на 25-01-2021 15:15:18 EET

Лабораторните резултати от взетите на 21.01.2021 г. и 22.01.2021 г. контролни проби питейна вода от 3 пункта разположени в различни райони на гр. Шумен и 1 пункт в гр. Велики Преслав показват, че стойностите на показател мътност все още са над обичайните и са неприемливи за потребителите. Не се констатират други отклонения от нормите по изследваните физикохимични и микробиологични показатели. В пунктовете, от които е взета водата се установява наличие на остатъчен хлор в нормативно определените граници.

От страна на РЗИ – Шумен продължава засиления контрол над обеззаразяването на водата подавана от „В и К – Шумен“ ООД в зона на водоснабдяване язовир „Тича“. Ежедневно в лабораторията на инспекцията се следят промените в показател мътност, микробиологични показатели, остатъчен хлор и други физикохимични показатели.

Инспекцията препоръчва, водата в населените места, водоснабдявани от язовир „Тича” (гр. Шумен, гр. В. Преслав, с. П. Волов, с. Белокопитово, с. Дибич) да не се ползва за пиене и приготвяне на храна.

Всяка промяна в качеството на питейната вода в зона на водоснабдяване язовир „Тича“ ще бъде публикувана своевременно на сайта на РЗИ.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за качествата на водата от местните водоизточници в гр. Шумен

Излъчено от admin на 22-01-2021 15:23:44 EET

При извършеното пробонабиране на 19.01.2021г. и проведения лабораторен контрол на водата от единадесет местни водоизточника в гр. Шумен бяха получени следните резултати:

- по всички изследвани показатели отговаря водата от чешмите в гр. Шумен на кръстовището на ул. „Тетово“ и ул. „В. Левски“ (срещу Томбул джамия); по пътя за Паметник „Създатели на българската държава”; по пътя от гр. Шумен за кв. Дивдядово; в кв. Дивдядово, ул. „Изворна“ до комплекс „Бохеми“; чешма№ 2 по пътя за с. Лозево и чешмата на разклона за с. Кочово по пътя от с. Лозево за с. Новосел;

- с отклонения по микробиологични показатели е водата от чешмите в гр. Шумен до к-с „Кьошковете”, местност „Бабешкия мост“ в кв. Б. Българанов и в кв. Дивдядово, ул. „Поройна“. Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене;

- водата от чешмата на ул. „Янко Сакъзов” е с наднормено съдържание на нитрати. Измерената стойност за нитрати е 55 мг/л, при максимално допустима 50 мг/л. Водата от тази чешма да не се ползва за пиене от малки деца;

- водата от чешма № 1 по пътя от гр. Шумен за с. Лозево е със завишени стойности на показател „мътност” над обичайните приемливи за потребителите.Препоръчваме водата от тази чешма да не се ползва за пиене.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за качествата на водата от местните водоизточници в гр. Велики Преслав

Излъчено от admin на 22-01-2021 15:22:24 EET

При извършеното пробонабиране на 19.01.2021 г. и проведения лабораторен контрол на водата от 6местни водоизточникав гр. Велики Преславбяха получени следните резултати:

- водата от чешмите „Тунела“, „Кюнтя“, „Горната чешма“ в кв. Кирково и чешмата по пътя от гр. В. Преслав за с. Драгоево отговаря на здравните изисквания по всички изследвани органолептични, физикохимични и микробиологични показатели;

- водата от чешма „Радула“ и от чешмата до В и К е с отклонения по микробиологични показатели. Водата от тези чешми не следва да се ползва за пиене.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 21-01-2021 15:50:36 EET

Във връзка с констатираното на 18.01.2021 г. в питейната вода на гр. Шумен завишаване стойностите на показател „мътност” над обичайните приемливи за потребителите, на 19.01. 2021 г. и 20.01.2021 г. беше проведен извънреден лабораторен контрол на проби питейна вода взети от 6 пункта разположени в различни райони на гр. Шумен. В пунктовете, от които е взета водата отново е отчетено завишаване стойностите на показател „мътност“, при наличие на остатъчен свободен хлор, съответстващо на нормативните изисквания. Не се констатират други отклонения от здравните норми по изследваните физикохимични и микробиологични показатели.

От страна на РЗИ – Шумен е засилен контрола над дезинфекцията на водата, подавана от „В и К – Шумен“ ООД в зона на водоснабдяване язовир „Тича“. Ежедневно в лабораторията на инспекцията се следят промените в показател мътност, остатъчен свободен хлор и микробиологичните показатели.

Инспекцията препоръчва, водата в населените места, водоснабдявани от язовир „Тича” (гр. Шумен, гр. В. Преслав, с. П. Волов, с. Белокопитово, с. Дибич) да не се ползва за пиене и приготвяне на храна.

На 19.01.2021 г. е извършено пробонабиране от местните водоизточници в гр. Шумен и гр. Велики Преслав. След получаване на резултатите от проведените анализи на водата, същите ще бъдат публикувани на сайта на РЗИ.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: Информация за качествата на водата от местните водоизточници в гр. Нови пазар

Излъчено от admin на 21-01-2021 15:48:58 EET

При извършеното пробонабиране на 18.01.2021 г. и проведения лабораторен контрол на водата от 2 местни водоизточника в гр. Нови пазар, бяха получени следните резултати:

- водата от чешма „Али Чобан“, намираща се между ул. „Бузлуджа“ и ул. „ Гоце Делчев“ не отговаря по физикохимичен показател нитрати (при допуск на показателя 50 мг/л, резултат от изпитването – 52 мг/л). Водата от тази чешма не следва да се ползва за пиене от малки деца;

- водата от чешма „Бялата чешма“, намираща се между ул. „ Васил Левски“ и ул. „2-ри юни“ отговаря на здравните изисквания по всички изследвани органолептични, физикохимични и микробиологични показатели.

Обръщаме Ви внимание, че получените резултати отразяват моментното състояние на водата от местните водоизточници. Качествата на водата от тях зависят изцяло от метеорологичните условия, тъй като не се извършва допълнителна обработка (дезинфекция).

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 19-01-2021 16:55:26 EET

В Единния информационен портал за борба с COVID-19 е създаден специализиран раздел за ваксините на интернет адрес: https://coronavirus.bg/bg/vaccinations.

Раздел „Ваксини“ осигурява свободен достъп до различна информация за ваксините срещу COVID-19 – кратка характеристика на ваксините, ръководства за съхранение и приложение, данни от достоверни национални и международни източници, важни новини и актуални научни публикации. В помощ на медицинските специалисти и гражданите са публикувани отговори на най-често задаваните въпроси за ваксините, както и полезни видеоматериали и статистика.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ОПЛ, СИМП И АПТЕКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ШУМЕН

Излъчено от admin на 19-01-2021 16:43:45 EET

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Във връзка със стартиралия процес по издаване и изпълнение на електронна рецепта и влизането в сила на измененията на НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ от 18.12.2020г. Ви информирам следното:

Нататък ...

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 18-01-2021 16:52:14 EET

При проведените лабораторни изследвания на 18.01.2021 г. беше констатирано завишаване на стойностите на показател „мътност” в питейната вода на гр. Шумен, които са над обичайните приемливи за потребителите. В пунктовете, от които е взета водата е отчетено наличие на остатъчен свободен хлор, съответстващо на нормативните изисквания.

От страна на РЗИ – Шумен е засилен контрола над дезинфекцията на водата, подавана от „ВиК – Шумен“ ООД. Ежедневно в лабораторията на инспекцията ще се проследяват промените в показател мътност, остатъчен свободен хлор и микробиологичните показатели.

Инспекцията препоръчва, водата в населените места, водоснабдявани от язовир „Тича” (гр. Шумен, гр. В. Преслав, с. П. Волов, с. Белокопитово и с. Дибич) да не се ползва за пиене и приготвяне на храна.

Всяка промяна в качеството на питейната вода ще бъде публикувана своевременно на сайта на РЗИ.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Новини: СЪОБЩЕНИЕ

Излъчено от admin на 18-01-2021 08:55:01 EET

СЪОБЩЕНИЕ №4

До

Директора/Управителя на„БОСКО Р” ЕООД

Адрес /по издадена производственахарактеристика/: обл. Шумен, гр. Шумен; ул. Владайско въстание №7, вх. 5, ет. 4, ап. 10; пощ. код 9700

На основание чл. 61, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс,

Ви уведомяваме, че писмо-обратна разписка изх. № ТЛ-06-10/08.01.2021 г. на РКМЕ гр. Шумен, с което на основание чл. 59 от ПУОРОМЕРКМЕ Ви изпращаме ЕР (експертно решение)на лице, работещо при Вас е върнато с информация ,,Адресът недостатъчен”.

Неполученото от Вас Експертно решение може да получите от РКМЕ – Шумен на адрес ул. „Васил Априлов” №63.

На основание чл. 63, ал. 1, т. 3 от ПУОРОМЕРКМЕ имате право да обжалвате горецитираното Експертно решение в 14-дневен срок от получаването му пред НЕЛК гр. София.

Д-р Невяна Попова

Главен инспектор

в РЗИ-Шумен

Дата: 18. 01. 2021 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
вторник 26 януари 2021 в 15:33 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 3 -та седмица на 2021 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (3 -та седмица на 2021 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Декември на 2020 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2020 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002