Поредната проба за банер

Конкурси

Конкурси, организирани от РЗИ - Шумен

Конкурси: Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ в отдел „ПЕК“, дирекция „НЗБ“

Излъчено от admin на 28-08-2020 12:19:20 EEST

 

1. Боряна Иванова Петкова - Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление – информатика, информационни технологии, комуникационна и компютърна техника съгласно публикуваната обява.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: Обявление

Излъчено от admin на 10-08-2020 09:53:54 EEST

   

Регионална здравна инспекция - Шумен обявява конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел "Противоепидемичен контрол", дирекция "Надзор на заразните болести"

 

Обявление за конкурса за длъжността старши инспектор 

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: Обявление

Излъчено от admin на 10-08-2020 09:45:20 EEST

   

Регионална здравна инспекция - Шумен обявява конкурс за длъжността "старши инспектор" в отдел "Противоепидемичен контрол", дирекция "Надзор на заразните болести"

 

Обявление за конкурса за длъжността старши инспектор 

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ

Излъчено от admin на 28-07-2020 14:40:54 EEST

Комисията назначена със заповед № РД-02-35/08.07.2020 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ класира на първо място Сузана Станиславова Пенчева за длъжността старши инспектор в отдел „ДЗК” с резултат 209,25 точки.

 

Комисията назначена със заповед № РД-02-34/08.07.2020 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „инспектор“ в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ класира кандидатите за длъжността инспектор в отдел „ДЗК” в следния ред:

1.   Росица Стайкова Делева – 203,20 т.

2.   Даниела Йорданова Иванова – 169,30 т.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността старши инспектор в отдел "ДЗК"

Излъчено от admin на 10-07-2020 17:14:32 EEST

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  “СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЗК”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

Комисията, определена със заповед № РД- 02-35/08.07.2020 г. за провеждане на конкурса за длъжността „старши инспектор“ в отдел „ДЗК“, дирекция „НЗБ“ допуска до конкурс следните кандидати:

 

1.   Сузана Станиславова Пенчева

 

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 22 юли 2020 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

10.07.2020 г.

 

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността  “старши инспектор” в отдел ”ДЗК”, дирекция „ОЗ” - РЗИ Шумен:

1. Иванка Тодорова Божилова - Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”  в професионално направление – обществено здраве, здравни грижи, химически науки, биологически науки, екология и опазване на околната среда, химични технологии, биотехнологии, хранителни технологии съгласно публикуваната обява.

2. Даниела Йорданова Иванова - Представените документи не удостоверяват изискващата се образователно-квалификационна степен – „бакалавър“ съгласно публикуваната обява.

3. Пенка Симеонова Илиева - Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”  в професионално направление – обществено здраве, здравни грижи, химически науки, биологически науки, екология и опазване на околната среда, химични технологии, биотехнологии, хранителни технологии съгласно публикуваната обява.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността инспектор в отдел "ДЗК"

Излъчено от admin на 10-07-2020 17:00:58 EEST

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  “ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЗК”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

Комисията, определена със заповед № РД- 02-34/08.07.2020 г. за провеждане на конкурса за длъжността „инспектор“ в отдел „ДЗК“, дирекция „НЗБ“ допуска до конкурс следните кандидати:

1. Елис Мустафова Алейдин-Ахмед

2. Симона Живкова Иванова

3. Маноела Гошева Станева

4. Росица Стайкова Делева

5. Даниела Йорданова Иванова

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 23 юли 2020 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

10.07.2020 г.

 

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността  “инспектор” в отдел ”ДЗК”, дирекция „ОЗ” - РЗИ Шумен:

1. Йорданка Вълчева Начева - Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”  в професионално направление – обществено здраве, здравни грижи, химически науки, биологически науки, екология и опазване на околната среда, химични технологии, биотехнологии, хранителни технологии съгласно публикуваната обява.

2. Пенка Симеонова Илиева - Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”  в професионално направление – обществено здраве, здравни грижи, химически науки, биологически науки, екология и опазване на околната среда, химични технологии, биотехнологии, хранителни технологии съгласно публикуваната обява.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
четвъртък 24 септември 2020 в 16:06 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 38 -ма седмица на 2020 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (38 -ма седмица на 2020 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Август на 2020 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2020 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 003