Поредната проба за банер

Конкурси

Конкурси, организирани от РЗИ - Шумен

<< Предишна 1 2 Следваща >>

Конкурси: СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР” В ДИРЕКЦИЯ „МД” - РЗИ ШУМЕН

Излъчено от admin на 16-11-2020 17:15:30 EET

Комисията, определена със заповед № РД-02-67/13.11.2020 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „главен инспектор“ в дирекция „Медицински дейности“ допуска до конкурс следните кандидати:

1. Виктор Кременов Калчев

2. Мая Пенчева Кюркчиева

3. Руска Димова Илиева

 

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 2 декември 2020 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

 

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

16.11.2020 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: Списък на недопуснатите кандидати за длъжността “главен инспектор” в дирекция „медицински дейности”- РЗИ Шумен

Излъчено от admin на 16-11-2020 17:13:21 EET

Маргаритка Станчева Петкова - Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”  в професионално направление  икономика съгласно публикуваната обява.

Стоянка Спасова Иванова - От представените копия на официални документи, удостоверяващи трудов и служебен стаж е видно, че кандидатът не притежава  изискуемия минимален професионален опит от 2 (две)  години в професионално направление „Икономика”, съгласно изискванията за заемане на длъжността, посочени в публикуваната обява

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ПЕК”, ДИРЕКЦИЯ „НЗБ” - РЗИ ШУМЕН

Излъчено от admin на 11-11-2020 16:48:15 EET

Комисията, определена със заповед № РД-02-65/10.11.2020 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „старши инспектор“ в отдел „ПЕК“, дирекция „НЗБ“ допуска до конкурс следните кандидати:

 

1.   Магдалена Георгиева Славковска

 

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 25 ноември 2020 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

11.11.2020 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: ОБЯВЛЕНИЕ

Излъчено от admin на 26-10-2020 10:10:23 EET

Регионална здравна инспекция - Шумен обявява конкурс за длъжността "Главен инспектор" в  дирекция "Медицински дейности"

 

Обявление за конкурса за длъжността старши инспектор 

Заявление за участие в конкурс 

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: Обявление

Излъчено от admin на 26-10-2020 09:45:20 EET

   

Регионална здравна инспекция - Шумен обявява конкурс за длъжността "старши инспектор" в отдел "Противоепидемичен контрол", дирекция "Надзор на заразните болести"

 

Обявление за конкурса за длъжността старши инспектор 

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА “ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” В ОТДЕЛ ”ПЕК”, ДИРЕКЦИЯ „НЗБ” - РЗИ ШУМЕН

Излъчено от admin на 22-10-2020 15:28:36 EEST

Комисията, определена със заповед № РД-02-58/20.10.2020 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „главен експерт“ в отдел „ПЕК“, дирекция „НЗБ“ допуска до конкурс следните кандидати:

1. Георги Живков Събев

2. Ивелина Димитрова Илчева

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 4 ноември 2020 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

22.10.2020 г.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: Обявление

Излъчено от admin на 05-10-2020 08:50:54 EEST

   

Регионална здравна инспекция - Шумен обявява конкурс за длъжността "главен експерт" в отдел "Противоепидемичен контрол", дирекция "Надзор на заразните болести"

 

Обявление за конкурса за длъжността главен експерт

Заявление за участие в конкурс

Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДС

 

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: Списък на недопуснатите кандидати за длъжността „главен експерт“ в отдел „ПЕК“, дирекция „НЗБ“

Излъчено от admin на 28-08-2020 12:19:20 EEST

 

1. Боряна Иванова Петкова - Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление – информатика, информационни технологии, комуникационна и компютърна техника съгласно публикуваната обява.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИ КОНКУРСИ

Излъчено от admin на 28-07-2020 14:40:54 EEST

Комисията назначена със заповед № РД-02-35/08.07.2020 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „старши инспектор“ в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ класира на първо място Сузана Станиславова Пенчева за длъжността старши инспектор в отдел „ДЗК” с резултат 209,25 точки.

 

Комисията назначена със заповед № РД-02-34/08.07.2020 г. на директора на РЗИ – Шумен за провеждане на конкурса за длъжността „инспектор“ в отдел „Държавен здравен контрол“, дирекция „Обществено здраве“ класира кандидатите за длъжността инспектор в отдел „ДЗК” в следния ред:

1.   Росица Стайкова Делева – 203,20 т.

2.   Даниела Йорданова Иванова – 169,30 т.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Конкурси: Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността старши инспектор в отдел "ДЗК"

Излъчено от admin на 10-07-2020 17:14:32 EEST

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА  “СТАРШИ ИНСПЕКТОР” В ОТДЕЛ ”ДЗК”, ДИРЕКЦИЯ „ОЗ” - РЗИ ШУМЕН

Комисията, определена със заповед № РД- 02-35/08.07.2020 г. за провеждане на конкурса за длъжността „старши инспектор“ в отдел „ДЗК“, дирекция „НЗБ“ допуска до конкурс следните кандидати:

 

1.   Сузана Станиславова Пенчева

 

Конкурсът ще се проведе чрез решаване на тест, при който ще се преценят знанията и уменията на кандидатите, свързани с изпълнението на длъжността.

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 22 юли 2020 г. от 10 часа на адрес: гр. Шумен, пл.”Освобождение” №1, сградата на РЗИ Шумен, ет. 1, стая № 5.

Интервюто ще се проведе на същата дата и място за кандидатите, издържали теста.

Председател на конкурсната комисия:

д-р Илияна Лозанова

10.07.2020 г.

 

Списък на недопуснатите кандидати за длъжността  “старши инспектор” в отдел ”ДЗК”, дирекция „ОЗ” - РЗИ Шумен:

1. Иванка Тодорова Божилова - Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”  в професионално направление – обществено здраве, здравни грижи, химически науки, биологически науки, екология и опазване на околната среда, химични технологии, биотехнологии, хранителни технологии съгласно публикуваната обява.

2. Даниела Йорданова Иванова - Представените документи не удостоверяват изискващата се образователно-квалификационна степен – „бакалавър“ съгласно публикуваната обява.

3. Пенка Симеонова Илиева - Кандидатът не е представил диплома за завършено образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”  в професионално направление – обществено здраве, здравни грижи, химически науки, биологически науки, екология и опазване на околната среда, химични технологии, биотехнологии, хранителни технологии съгласно публикуваната обява.

Изпрати на приятел :: коментари 0


<< Предишна 1 2 Следваща >>

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 25 ноември 2020 в 12:50 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 47 -ма седмица на 2020 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (47 -ма седмица на 2020 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Септември на 2020 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2020 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001