Поредната проба за банер

Сформирани ЛКК

Лекарски консултативни комисии в лечебните заведения за болнична помощ в Област Шумен през 2020 година

„МБАЛ-Шумен”АД гр. Шумен

I.Обща Лекарска консултативна комисия на адреса на лечебното заведение в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” №63:

Председател:

Д-р Албена Събева Бозаджиева – специалист по вътрешни болести

Членове:

1. Д-р Недко Пламенов Тодоров – специалист по хирургия

2. Д-р Даниела Кръстева Тръпкова – специалист по нервни болести

Резервни членове:             

1. Д-р Недю Димитров Недев – специалист по вътрешни болести и нефрология

2. Д-р Тодор Димитров Манев – специалист по вътрешни болести

3. Д-р Моника Константинова Помакова – специалист по нервни болести

4. Д-р Ивелин Люцканов Люцканов – специалист по хирургия

5. Д-р Бисер Любенов Митев – специалист по хирургия и онкология

6. Д-р Стоян Митев Стоянов – специалист по неврохирургия

Комисията заседава всеки понеделник, сряда и петък от 12.30 ч. до 13.30 ч. в кабинет „Планов прием” – на партерния етаж в Хирургическия блок на „МБАЛ – Шумен” АД, ул. „Васил Априлов“ №63

II. Специализирани ЛКК по отделения на адреса на лечебното заведение в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” №63:

1. ЛКК при Първо вътрешно отделение

Председател:

Д-р Стоян Тотев Тодоров – специалист по вътрешни болести и ревматология

Член:

Д-р Николай Боянов Николов – специалист по вътрешни болести и клинична хематология

Резервни членове:

1. Д-р Георги Иванов Иванов – специалист по вътрешни болести и гастроентерология

2. Д-р Албена Яворова Младенова - Тодорова – специалист по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия

2. ЛКК при Второ вътрешно отделение

Председател:

Д-р Десислава Ненчева Найденова – специалист по вътрешни болести и кардиология

Член:

Д-р Петкана Иванова Вълчанова – специалист по вътрешни болести и кардиология и ревматология

Резервни членове:

1. Д-р Малина Иванова Кръстева – специалист по вътрешни болести и кардиология и ревматология

2. Д-р Мая Николова Алексиева – специалист по вътрешни болести и клинична хематология

3. ЛКК при Отделение по нервни болести

Председател:

Д-р Ивайло Кирилов Петров – специалист по нервни болести

Член:

Д-р Николай Симеонов Николов – специалист по нервни болести

Резервни членове:

1. Д-р Ирена Георгиева Бургова – специалист по нервни болести

2. Д-р Николай Славчев Славчев – специалист по нервни болести

3. Д-р Николай Стоянов Георгиев – специалист по нервни болести

4. ЛКК при Отделение по Педиатрия

Председател:

Д-р Галин Колев Чобанов – специалист по педиатрия

Член:

Д-р Пламена Христова Узунова-Атанасова        специалист по педиатрия

Резервни членове:

1. Д-р Ксения Славчева Николова – специалист по педиатрия

2. Д-р Румяна Велчева Цанкова – специалист по педиатрия и детска ревмокардиология

3. Д-р Миглена Колева Стоянова – специалист по педиатрия

4. Д-р Елеонора Петрова Димитрова – специалист по педиатрия

5. Д-р Милена Александрова Ковачева – специалист по педиатрия

5. ЛКК при  Хирургично отделение

Председател:

Д-р Валентин Тодоров Семков – специалист по хирургия и гръдна хирургия

Член:

Д-р Христо Благоев Узунов – специалист по хирургия

Резервни членове:

1. Д-р Таня Христофорова Пешлеевска - Вичева – специалист по хирургия

2. Д-р Йордан Недев Йорданов – специалист по хирургия

3. Д-р Мадлен Георгиева Антонова – специалист по хирургия

4. Д-р Огнян Илиев Обретенов – специалист по хирургия и детска хирургия

5. Д-р Чавдар Илиев Кръстев – специалист по хирургия и неврохирургия

6. Д-р Христо Гутев Христов – специалист по хирургия

7. Д-р Йордан Стефанов Машев – специалист по хирургия

6. ЛКК при Ортопедо-травматологично отделение

Председател:

Д-р Валентин Димитров Димитров – специалист по ортопедия и травматология

Член:

Д-р Милен Димитров Димитров – специалист по ортопедия и травматология

Резервни членове:

1. Д-р Алексей Петков Моканов – специалист по ортопедия и травматология 

2. Д-р Красимир Александров Иванов – специалист по ортопедия и травматология

3. Д-р Янаки Иванов Янакиев – специалист по ортопедия и травматология

7. ЛКК при Урологично отделение

Председател:

Д-р Добри Христов Марчев – специалист по урология

Член:

Д-р Стоян Атанасов Домусчиев – специалист по урология

Резервен член:

Д-р Томи Сократов Томов – специалист по урология

 

8. ЛКК при Отделение по Ушно-носно гърлено отделение

Председател:

Д-р Красимир Живков Бозов – специалист по ушно-носно гърлени болести

Член:

Д-р Ивелин Юриев Христов – специалист по ушно-носно гърлени болести

Резервни членове:

1. Д-р Росица Илиева Страшимирова – специалист по ушно-носно гърлени болести

2. Д-р Момчил Георгиев Атанасов – специалист по ушно-носно гърлени болести

9. ЛКК при Очно отделение

Председател:

Д-р Маргарита Коева Мартинова – специалист по очни болести

Член:

Д-р Снежана Пенчева Начева – специалист по очни болести

10. ЛКК при ОАИЛ

Председател:

Д-р Румяна Бонева Димитрова – специалист по анестезиология и интензивно лечение

Членове:

Д-р Росица Маринова Начева-Цветкова – специалист по анестезиология и интензивно лечение

Резервни членове:

1. Д-р Геновева Антонова Радева-Белчева – специалист по анестезиология и интензивно лечение

2. Д-р Светлозара Петкова Моканова-Янева – специалист по анестезиология и интензивно лечение

3. Д-р Пламен Петров Николов – специалист по анестезиология и интензивно лечение

4. Д-р Милко Димитров Хараланов – специалист по анестезиология и интензивно лечение

5. Д-р Димитър Бонев Димитров – специалист по анестезиология и интензивно лечение

6. Д-р Людмила Георгиева Пенчева – специалист по анестезиология и интензивно лечение

11. ЛКК при Акушеро-гинекологично отделение

Председател:

Д-р Ивелина Маринова Динева – специалист по акушерство и гинекология

Член:

Д-р Емилия Здравкова Антонова – специалист по акушерство и гинекология

Резервни членове:

1. Д-р Галина Ташкова Георгиева – специалист по акушерство и гинекология

2. Д-р Румен Василев Радев – специалист по акушерство и гинекология

3. Д-р Георги Владимиров Антонов – специалист по акушерство и гинекология

4. Д-р Ивайло Георгиев Балабанов – специалист по акушерство и гинекология

5. Д-р Димитър Евгениев Митев – специалист по акушерство и гинекология

12. ЛКК при Инфекциозно отделение

Председател:

Д-р Албена Христова Паскалева-Костова – специалист по инфекциозни болести

Член:

Д-р Валя Кунева Стойчева – специалист по инфекциозни болести

13. ЛКК при Отделение по кожно и венерически болести

Председател:

Д-р Мариела Огнянова Обретенова- Маринова – специалист по кожни и венерически болести

Член:

Д-р Анели Стефанова Султанова – специалист по кожни и венерически болести

Специализираните ЛКК заседават всеки работен ден от 12.00 ч. до 13.00 ч. в кабинета на председателя на съответната ЛКК.

Общата и специализираните ЛКК решават въпросите по експертиза на работоспособността на нуждаещите се стационарно болни.

ІІI. Обща Лекарска консултативна комисия на адреса на лечебното заведение в гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев” №22:

Председател:

Д-р Желязко Симеонов Димов – специалист по вътрешни болести

Членове:

1. Д-р Хамди Сами Авджъ – специалист по нервни болести

2. Д-р Белчо Колев Белчев – специалист по хирургия

Резервни членове:

1. Д-р Юлиян Славов Йорданов – специалист по вътрешни болести

2. Д-р Павлина Димитрова Проданова – специалист по вътрешни болести

3. Д- р Иванка Матеева Смиленова – специалист по вътрешни болести и пневмология и фтизиатрия

4. Д-р Ивелина Христова Ръцева – специалист по нервни болести

5. Д-р Али Салех Алдиб – специалист по хирургия 

 

Комисията заседава всеки понеделник, сряда и петък от 09.00 ч. до 11.00 ч. в приемния кабинет на Диагностично-консултативния блок на лечебното заведение на адреса на дейност в гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев” №22:

Общата ЛКК решава въпросите по експертиза на работоспособността на нуждаещите се стационарно болни. Болни с вътрешни, неврологични и хирургични заболявания се освидетелстват от Обща ЛКК.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
четвъртък 9 юли 2020 в 09:39 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 27 -ма седмица на 2020 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (27 -ма седмица на 2020 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Юни на 2020 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2020 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001