Поредната проба за банер

Сформирани ЛКК

Лекарски консултативни комисии в лечебните заведения за болнична помощ в Област Шумен през 2020 година

„МБАЛ – ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ” ЕООД гр. Велики преслав

Обща ЛКК

Председател:

Д-р Иринка Николова Радева – специалист по вътрешни болести и кардиоревматология;

Член:

1. Д-р Иван Петков Димитров – специалист по хирургия;

2. Д-р Събина Милчева Георгиева – специалист по нервни болести;

Резервни членове:

1. Д-р Мустафа Мусов Палов – специалист по вътрешни болести;

2. Д-р Георги Христов Бешовски – специалист по хирургия

3. Д-р Стела Тодорова Аврамова-Тонева – специалист по нервни болести

Общата ЛКК заседава всеки работен ден от 12.30 ч. до 13.30 ч. в кабинета на председателя и решава въпросите по експертиза на работоспособността на нуждаещите се стационарно болни.

На основание чл. 25, ал.3 от ПУОРОМЕРКМЕ, до сформиране на обща ЛКК в ЛЗ за ИБП на територията на община В. Преслав, общата ЛКК при „МБАЛ-В. Преслав” ЕООД ще извършва експертиза на работоспособността на нуждаещите се амбулаторни пациенти от общини Велики Преслав и Върбица.

Специализирана ЛКК по психиатрия

Председател:

Д-р Мария Благоева Хринчева – специалист по психиатрия

Член:

Д-р Свилен Радославов Станчев – специалист по психиатрия

Резервен член:

Д-р Веселка Бонева Петрова – специалист по психиатрия

Специализирана ЛКК по психиатрия заседава всеки работен ден от 16.30 ч. до 17.30 ч. в кабинета на председателя и решава въпросите по експертиза на работоспособността на нуждаещите се стационарно болни.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
четвъртък 9 юли 2020 в 09:39 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 27 -ма седмица на 2020 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (27 -ма седмица на 2020 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Юни на 2020 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2020 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 004