Поредната проба за банер

Сформирани ЛКК

Лекарски консултативни комисии в диагностично-консултативни центрове в Област Шумен през 2020 година

„ДКЦ-I Шумен” ЕООД гр. Шумен

Обща ЛКК

Председател:

1. Д-р Йорданка Петрова Жекова – специалист по вътрешни болести и ендокринология

Членове:

1. Д-р Анна Вячеславовна Георгиева – специалист по нервни болести

2. Д-р Васил Дончев Василев – специалист по хирургия

Резервни членове: 

1. Д-р Юлияна Атанасова Христова – специалист по вътрешни болести и алергология

2. Д-р Сава Иванов Савов – специалист по нервни болести

3. Д-р Янко Димов Янков – специалист по хирургия

Комисията заседава всеки работен ден от 11.30 ч. до 12.30 ч. в кабинет №326, ет. 3 или кабинет №329, ет. 3 на адреса на ЛЗ в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” №100.

Общата ЛКК освидетелства амбулаторни пациенти, насочени от ЛЗ за ПИМП-ИП и ГП, регистрирани на територията на общини Шумен, Смядово, Хитрино и Венец.

При неработеща ЛКК по кардиология, Общата ЛКК обслужва пациенти с кардиологични заболявания, насочени от ЛЗ за ПИМП-ИП и ГП, регистрирани на територията на област Шумен.

Специализирани ЛКК

1. Специализирана ЛКК по хирургия

Председател: Д-р Васил Дончев Василев – специалист по хирургия

Член:Д-р Янко Димов Янков – специалист по хирургия

Комисията заседава всеки работен ден от 13.00 ч. до 14.00 ч. в кабинет №232, ет. 2 на адреса на ЛЗ в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” №100 и освидетелства амбулаторни пациенти, насочени от ЛЗ за ПИМП-ИП и ГП, регистрирани на територията на област Шумен.

2. Специализирана ЛКК по очни болести

 

Председател: Д-р Пенка Асенова Чобанова – специалист по очни болести

Член: Д-р Димитричка Давидова Димитрова – специалист по очни болести

Комисията заседава всеки понеделник, сряда и петък от 13.30 ч. до 14.00 ч. в кабинет №411, ет. 4 на адреса на ЛЗ в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” №100 и освидетелства амбулаторни пациенти, насочени от ЛЗ за ПИМП-ИП и ГП, регистрирани на територията на област Шумен.

3. Специализирана ЛКК по кардиология

Председател: Д-р Светла Стоянова Баева – специалист по вътрешни болести и кардиология

Член: Д-р Наталия Динова Нешкова – специалист по вътрешни болести и кардиология

Комисията заседава всеки понеделник, сряда и петък от 13.00 ч. до 14.00 ч. в кабинет №316, ет. 3 на адреса на ЛЗ в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” №100 и освидетелства амбулаторни пациенти, насочени от ЛЗ за ПИМП-ИП и ГП, регистрирани на територията на област Шумен.

4. Специализирана ЛКК по акушерство и гинекология

Председател: Д-р Георги Владимиров Антонов – специалист по акушерство и гинекология 

Член: Д-р Цвета Росенова Чилингирова – специалист по акушерство и гинекология 

Комисията заседава всеки вторник от 14.30 ч. до 15.30 ч. в кабинет №320, ет. 3 на адреса на ЛЗ в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” №100 и освидетелства амбулаторни пациенти, насочени от ЛЗ за ПИМП-ИП и ГП, регистрирани на територията на област Шумен.

5. Специализирана ЛКК по педиатрия

Председател: Д-р Полина Маринова Миленова - Недева – специалист по педиатрия

Член: Д-р Маргарита Христова Петрова – специалист по педиатрия

Комисията заседава всяка сряда от 14.00 ч. до 14.30 ч. в кабинет №235, ет 2 на адреса на ЛЗ в гр. Шумен, ул. „Цар Освободител” №100 и освидетелства амбулаторни пациенти, насочени от ЛЗ за ПИМП-ИП и ГП, регистрирани на територията на област Шумен.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
четвъртък 9 юли 2020 в 09:39 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 27 -ма седмица на 2020 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (27 -ма седмица на 2020 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Юни на 2020 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2020 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 003