Поредната проба за банер

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Сигнална информация за остри заразни болести

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

Актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 може да получите на телефон на РЗИ-Шумен: 054/800 719 в работните дни от седмицата от 8.30 до 17.00 часа.
    още информация ...

Сигнална информация за ОЗБ: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 27.07.2020 – 02.08.2020 г.

Излъчено от admin на 04-08-2020 14:13:05 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  38 случая на остри заразни заболявания срещу 52 случая за предходната седмица. От тях 27 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 29 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции

Салмонелоза – 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица (гр. Каспичан).

Ентероколити – 2 случая срещу 7 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. В. Преслав и с. Благово).

Въздушно-капкови инфекции:

COVID-19 – 4 случая срещу 8 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Нови пазар, гр. Каспичан, с. Мадара, с. Царев брод).

Туберкулоза – 0 случая срещу 2 случая за предходната седмица.

Варицела – 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица (с. Тимарево).

Трансмисивни инфекции:

Лаймска борелиоза – 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Паразитози: няма регистрирани случаи

Инфекции с множествен механизъм: няма регистрирани случаи

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са  1 случай срещу 2 случая за предходната седмица (с. Новосел).

Изпрати на приятел :: коментари 0


 

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
четвъртък 13 август 2020 в 14:50 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 32 -ра седмица на 2020 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (32 -ра седмица на 2020 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Юли на 2020 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2020 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 006