Поредната проба за банер

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Сигнална информация за остри заразни болести

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

Актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 може да получите на телефон на РЗИ-Шумен: 054/800 719 в работните дни от седмицата от 8.30 до 17.00 часа.
    още информация ...

Сигнална информация за ОЗБ: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 18.01.2021 – 24.01.2021 г.

Излъчено от admin на 26-01-2021 15:05:13 EET

През изминалата седмица са регистрирани общо  134 случая на остри заразни заболявания срещу 144 случая за предходната седмица. От тях 44 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 39 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции: няма регистрирани случаи

Въздушно-капкови инфекции:

COVID-19 – 87 случая срещу 102 случая за предходната седмица (62 случая в община Шумен, по 6 случая в общини Смядово, Нови пазар, В. Преслав, 4 случая в община Каспичан и по 1 случай в общини Венец, Върбица, Никола Козлево).

Варицела– 2 случая срешу 1 случай за прeдходната седмица (гр. Шумен)

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи

Паразитози:

Ламблиоза – 1 случай срешу 0 случая за прeдходната седмица (гр. Нови пазар).

Инфекции с множествен механизъм:

Вирусен хепатит – 0 случая срешу 1 случай за прeдходната седмица.

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Изпрати на приятел :: коментари 0


Сигнална информация за ОЗБ: Информация за потвърдени случаи на COVID-19 за област Шумен за 28.10.2020 г.

Излъчено от admin на 29-10-2020 16:30:07 EET

В Единния информационен портал за 28 октомври 2020 година са регистрирани общо 100 нови случая на жители на Област Шумен с положителни за коронавирус проби. 44 от тях са на жени, 56 на мъже. Най-младият пациент с положителен резултат за COVID-19 е на 15 години и е ученик в 9 клас в СУ "Панайот Волов" в Шумен. Най-възрастният е на 79 години, от Шумен.

В резултат на продължилото епидемиологично проучване и взетите проби в Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Лозево са установени нови 37 случая. 12 от пробите са на персонала, 25 на потребители на социална услуга. Така общият брой на установените потребители и служители с положителен резултат за коронавирус в ДПЛИУ става 66.

Всички положителни от персонала на ДПЛИУ 21 души са изведени от работните им места и карантинирани. Обсъжда се обособяването на положителните потребители в отделен сектор, който да се обслужва от отделен персонал, с отделно хранене, така че да не се смесват положителни потребители с тези, показали отрицателен резултат, това трябва да стане със заповед на директора на социалното заведение.

Най-голям брой нови случаи за последното денонощие са регистрирани в Община Шумен - 88 души. От тях 55 са в общинския център, седем в села от общината - Дибич, Мадара, Благово и Васил Друмев и останалите 26 са с адресна регистрация в с. Лозево.

Четири са случаите в община Венец - и четиримата са представители на едно домакинство в с. Ясенково. По два случая има в общините Велики Преслав и Нови пазар, по един в Хитрино, Никола Козлево и Върбица.

Предстои връчване на предписания за 10-дневна карантина на всички контактни на положителните.

8 държавни здравни инспектори работят към момента в отдел "Противоепидемичен контрол" на РЗИ. В задълженията им влиза извършването на епидемиологично проучване, да се обадят на всяко едно от положителните лица и да установи техните контактни, да се проучи от кога са оплакванията, на кой адрес ще бъде домашната изолация на лицето. След това трябва да се изготвят предписания за домашна изолация. В отдела има незаети 3 щатни бройки. В помощ на колегите си се включват работещите от отдел "Медицински изследвания" и дирекция „Обществено здраве“. До момента РЗИ - Шумен служителите с положителни резултати са 5, нови случаи няма. Извършва се ежедневен контрол на температурата на работещите в инспекцията и се спазват утвърдените противоепидемични мерки.

Изпрати на приятел :: коментари 0


 

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
вторник 26 януари 2021 в 15:33 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 3 -та седмица на 2021 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (3 -та седмица на 2021 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Декември на 2020 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2020 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2018 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2018 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002