Поредната проба за банер

Дирекция "Надзор на заразните болести"

Сигнална информация за остри заразни болести

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРОНАВИРУС

Актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 може да получите на телефон на РЗИ-Шумен: 054/800 719 в работните дни от седмицата от 8.30 до 17.00 часа.
    още информация ...

Сигнална информация за ОЗБ: СПРАВКА ЗА ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА В ОБЛАСТ ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА 26.07.2021 – 01.08.2021 г.

Излъчено от admin на 03-08-2021 15:04:13 EEST

През изминалата седмица са регистрирани общо  73 случая на остри заразни заболявания срещу 53 случая за предходната седмица. От тях 47 са случаите на остри респираторни заболявания (ОРЗ) и грип срещу 40 за предходната седмица. Регистрираните случаи са както следва:

Чревни инфекции

Ентероколити – 1 случай срещу 4 случая за предходната седмица (с. Марково).

Въздушно-капкови инфекции:

COVID-19 18 случая срещу 7 случая за предходната седмица (10 случая в община Шумен, по 2 случая в общини Нови пазар, Хитрино и по 1 случай в общини В. Преслав, Венец, Върбица, Каолиново).

Варицела– 2 случая срещу 1 случай за прeдходната седмица (гр. Нови пазар).

Туберкулоза – 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица (по 1 случай в гр. Нови пазар и с. Деница).

Трансмисивни инфекции: няма регистрирани случаи

Паразитози:

Ламбиоза – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (с. Мировци).

Инфекции с множествен механизъм:

Вирусен хепатит – 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица (гр. Шумен).

Невроинфекции: няма регистрирани случаи

Сексуално предавани инфекции: няма регистрирани случаи

Ухапаните от куче са 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Изпрати на приятел :: коментари 0


 

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
вторник 3 август 2021 в 16:36 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 30 -та седмица на 2021 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (30 -та седмица на 2021 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Юли на 2021 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2021 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2019 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2019 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 001