Поредната проба за банер

Дирекция "Обществено здраве"

Контрол върху факторите на жизнената среда. Седмична информация за качествата на питейната вода в град Шумен през 2020 год.


седмица 0130 декември 201905 януари 2020voda_sedm
седмица 0206 януари 202012 януари 2020voda_sedm
седмица 0313 януари 202019 януари 2020voda_sedm
седмица 0420 януари 202026 януари 2020voda_sedm
седмица 0527 януари 202002 февруари 2020voda_sedm
седмица 0603 февруари 202009 февруари 2020voda_sedm
седмица 0710 февруари 202016 февруари 2020voda_sedm
седмица 0817 февруари 202023 февруари 2020voda_sedm
седмица 0924 февруари 202001 март 2020voda_sedm
седмица 1002 март 202008 март 2020voda_sedm
седмица 1109 март 202015 март 2020voda_sedm
седмица 1216 март 202022 март 2020voda_sedm
седмица 1323 март 202029 март 2020voda_sedm
седмица 1430 март 202005 април 2020voda_sedm
седмица 1506 април 202012 април 2020voda_sedm
седмица 1613 април 202019 април 2020voda_sedm
седмица 1720 април 202026 април 2020voda_sedm
седмица 1827 април 202003 май 2020voda_sedm
седмица 1904 май 202010 май 2020voda_sedm
седмица 2011 май 202017 май 2020voda_sedm
седмица 2118 май 202024 май 2020voda_sedm
седмица 2225 май 202031 май 2020voda_sedm
седмица 2301 юни 202007 юни 2020voda_sedm
седмица 2408 юни 202014 юни 2020voda_sedm
седмица 2515 юни 202021 юни 2020voda_sedm
седмица 2622 юни 202028 юни 2020voda_sedm
седмица 2729 юни 202005 юли 2020voda_sedm
седмица 2806 юли 202012 юли 2020voda_sedm
седмица 2913 юли 202019 юли 2020voda_sedm
седмица 3020 юли 202026 юли 2020voda_sedm
седмица 3127 юли 202002 август 2020voda_sedm
седмица 3203 август 202009 август 2020voda_sedm
седмица 3310 август 202016 август 2020voda_sedm
седмица 3417 август 202023 август 2020voda_sedm
седмица 3524 август 202030 август 2020voda_sedm
седмица 3631 август 202006 септември 2020voda_sedm
седмица 3707 септември 202013 септември 2020voda_sedm
седмица 3814 септември 202020 септември 2020voda_sedm
седмица 3921 септември 202027 септември 2020voda_sedm
седмица 4028 септември 202004 октомври 2020voda_sedm
седмица 4105 октомври 202011 октомври 2020voda_sedm
седмица 4212 октомври 202018 октомври 2020voda_sedm
седмица 4319 октомври 202025 октомври 2020voda_sedm
седмица 4426 октомври 202001 ноември 2020voda_sedm
седмица 4502 ноември 202008 ноември 2020voda_sedm
седмица 4609 ноември 202015 ноември 2020voda_sedm
седмица 4716 ноември 202022 ноември 2020voda_sedm
седмица 4823 ноември 202029 ноември 2020voda_sedm
седмица 4930 ноември 202006 декември 2020voda_sedm
седмица 5007 декември 202013 декември 2020voda_sedm
седмица 5114 декември 202020 декември 2020voda_sedm
седмица 5221 декември 202027 декември 2020voda_sedm
седмица 5328 декември 202003 януари 2021voda_sedm

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
четвъртък 11 август 2022 в 09:48 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 31 -ва седмица на 2022 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (31 -ва седмица на 2022 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Юли на 2022 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2022 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002