Поредната проба за банер

Дирекция "Обществено здраве"

10 септември - Световния ден за суицидопревенция

Световната здравна организация е обявила 10 септември като Световен ден за суицидопревенция, тъй като самоубийствата са сериозен здравен проблем в световен мащаб. Суицидното поведение е един от параметрите, с които се оценява нивото на психично здраве и социално благополучие на всяко общество. По данни на Евробарометър днес психични заболявания има един на всеки десет граждани на ЕС (в България един на всеки пет), като в повечето страни депресията е най-разпространеният проблем. България е страната, в която се наблюдава едно от най-високите нива на самоопределено лошо настроение.

За България самоубийствата представляват един от проблемите с непрекъснато нарастваща значимост. Това се обуславя от определени демографски, социално-икономически, психологически и здравни аспекти на суицидните действия, които биха могли да се обобщят като: загуба на човешки потенциал; сравнително висока използваемост на ресурсите на здравната помощ - обща и специализирана; негативно психологическо влияние върху отделни личности, групи от населението, общности и цялото общество. Най-често се самоубиват хора с психични разстройства (от 45 до 70%), с депресии (около 15%) и шизофрения (около 10%), т.е. хора със заболявания, които могат да се лекуват или подържат с лекарства. Някои от тези хора или нямат време да се консултират с лекар, или се страхуват да потърсят помощта на психолог или психиатър – страх от заклеймяването, страх от общественото мнение, страх от стигмата. Рисковите групи са сред лицата с депресия, зависимост или друго психическо разстройство, лица с тежки соматични заболявания, ученици от 10 до 18 години, жертви на насилие, безработни мъже и жени от 25 до 50 години, възрастни и самотни хора.

Митове и факти за самоубийствата:

МИТ: Хората, които заявяват, че ще се самоубият, или заплашват със самоубийство, не се самоубиват.

ФАКТ: Повечето хора, които се самоубиват, са заявили по пряк или непряк начин за намерението си да се самоубият.

МИТ: Самоубийствата се случват внезапно и без предупреждение.

ФАКТ: Повечето самоубийства представляват грижливо обмислена и планирана стратегия за разрешаване (бягство) на различни лични проблеми.

МИТ: Хората, извършили несполучлив опит за самоубийство, са ужасени от това, което са направили и повече няма да повторят подобен опит.

ФАКТ: При всеки индивид, в чиято биография фигурира поне един опит за самоубийство, съществува много по-голям суициден риск, отколкото при този, който никога не е правил подобни опити.

МИТ: Самоубийците желаят да умрат.

ФАКТ: Повечето самоубийци изпитват смесени чувства към самоубийството си. Те са амбивалентни към живота, не желаят смъртта и повечето от тях искат да бъдат спасени и да им се помогне.

МИТ: Всички самоубийци са с болна психика.

ФАКТ: Макар че самоубиецът е нещастен човек, той не винаги е психично болен.

МИТ: Ако започнеш да разпитваш или се интересуваш, дали са налице суицидни мисли и предишни опити, накрая ще накараш лицето наистина да се самоубие.

ФАКТ: Не можеш да направиш някого самоубиец, когато проявяваш загриженост за благополучието на човека, дискутирайки с него възможността за самоубийство.

През 2011г. в Шуменска област са регистрирани 94 души направили опит за самоубийство, от които 66 жени и 28 мъже, от тях 10 опита са успешни (7 мъже и 3 жени).

През 2012г. до края на месец юли в Шуменска област са регистрирани 66 опита за суицид, от тях 8 са успешни (5 мъже и 3 жени).

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 1 февруари 2023 в 12:26 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 4 -та седмица на 2023 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (4 -та седмица на 2023 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Декември на 2022 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2023 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 002