Поредната проба за банер

Здравна информация

Как да се предпазим от заразяване с вируса на птичи грип

Във връзка с констатирани огнища на Инфлуенца (птичи грип) по птиците в Кралство Холандия, Федерална Република Германия и Великобритания съществува опасност заболяването да проникне на територията на страната ни чрез диви мигриращи птици.

Макар че до момента няма установени случаи на птичи грип нито при диви, нито при домашни птици, е необходимо всички лица, занимаващи се с птицевъдство, както и служителите на ветеринарните лаборатории и лицата, ангажирани с унищожаване на болните и умрели птици да бъдат информирани как да се предпазят от заразяване в случай, че силно патогенният птичи грипен вирус подтип А (H5N1) се разпространи сред птиците и у нас.

Основна информация:

1. Птичият грипен вирус А (H5N1) причинява инфекция, която засяга най-често дивите птици, но може да се разпространи и сред домашните птици, напр. кокошки, патици и др.

2. Заразените птици отделят вируси със слюнката, носния секрет и изпражненията си и те интензивно се разпространяват сред възприемчивите здрави птици.

3. В редки засега случаи вирусът може да предизвика заболяване и при хора, имали директен контакт с болни птици.

4. Източник на зараза за човека са птиците – домашни (кокошки, патици) и диви (главно водоплаващи – патици и гъски). Патиците могат да бъдат източник на инфекция дори и когато са напълно здрави.

5. Инфекцията с вирус А (H5N1) при хора може да причини тежко заболяване и смърт. Засега все още няма ваксина за предпазване на хората от този вирус.

6. Хората се заразяват при:

•директен контакт с инфектираните птици (болни или носители на вируса). Най-често това става при по-продължителни и интензивни контакти напр. свързани с грижи за домашни птици;

•при контакт със замърсени от птиците предмети и повърхности;

•при контакт със секреции и птици тор, където концентрацията на вируса е много висока.

7. Заразяването на хора става най-често посредством замърсени ръце, по-рядко при директно попадане на пръски, съдържащи вирус, върху лигавиците или при вдишване на вируса . Счита се, че известен риск съществува и при консумиране на продукти от птичи произход, които не са обработени термично.

8. Няма данни за възникване на заболявания при хора след консумация на обработени птиче месо и яйца, защото птичите грипни вируси загиват при термичната обработка на храната.

Предпазни мерки при разпространение на грип А (H5N1) при птиците и/или при възникване на заболявания при хора

1. Да се избягват директни контакти, когато това е възможно, с живи и видимо здрави, като и с болни, или умрели домашни птици. Да не се пипат предмети и повърхности, замърсени с птичи изпражнения или секреции.

2. Да се избягват изобщо всякакви контакти с диви птици. Във връзка с риска от носителство на грипния вирус А (H5N1) сред дивите водоплаващи птици стриктно да се спазва забраната за ловуването им.

3. Както при всички инфекциозни заболявания, основна предпазна мярка е спазване на обичайната хигиена и най-вече често и внимателно измиване на ръцете със сапун и вода в продължение на 15-20 секунди. При липса на условия за миене може да се използват влажни хигиенни кърпички за ръце, както и дезинфектанти за ръце.

4. Да не се консумират сурови или полусурови птиче месо или продукти от птичи произход. При приготвяне на храната всички продукти от птичи произход, включително и яйцата, трябва да бъдат много добре обработени термично (достатъчно висока температура, за достатъчно дълго време), което гарантира унищожаване на вируса на птичия грип.

5. Когато се приготвя храна, трябва да се спазват определени хигиенни изисквания:

- Суровото месо трябва да се съхранява отделно от сготвените и всички други храни. Да не се използват едни и същи нож и дъска за рязане на суровото месо и другите храни (сготвени, или такива, които се консумират сурови);

- Да не се пипа нито сурова, нито готвена храна, преди да се измият ръцете;

- Да не се поставя сготвеното месо в същия съд, в който е било преди термичната обработка;

- Всички продукти от птичи произход трябва да бъдат добре обработени термично (висока температура, за достатъчно продължително време). Да не се консумират сурови и рохки яйца;

- Яйцата да се измиват със сапун и вода непосредствено преди приготвянето им, след което внимателно да се измият и ръцете;

- Да не се използват сурови или недоварени яйца при приготвяне на ястия, които не подлежат на термична обработка.

6. След обработка на сурово птиче месо и яйца, които може да са замърсени с вируса на птичия грип (както и с други микроорганизми), ръцете, използваните съдове и повърхности трябва да се измиват веднага със сапун и вода.

7. Самонаблюдение за поява на симптомите, типични за заболяването при човека – респираторни или инфекция на очите ( повишена температура, силно неразположение, кашлица, затруднено дишане, хрема и/или конюктивит), в рамките на 10 дни след евентуално заразяване (контакт с болни и съмнително болни птици, или с повърхности, които може да са били замърсени от болни и умрели птици).

8. При възникване на заболяване с температура, кашлица, затруднено дишане, или при каквото и да е друго заболяване в този 10-дневен период консултацията с личния лекар или със специалист по инфекциозни болести е задължителна. Лекарят трябва да бъде информиран за симптомите и за възможността да се касае за заразяване с птичи грип във връзка с контакт с болни птици или с пребиваване в заразена зона преди началото на заболяването, за местата, които са посещавани, за директен контакт с птици, или с болни и съмнително болни от птичи грип лица.

9. Заболелите с предполагаема диагноза птичи грип трябва да бъдат изследвани лабораторно за потвърждаване на диагнозата.

10. За предпазване на близките контактни лица болните трябва да спазват добра хигиена на ръцете. По възможност да използват марлена маска, а като кашлят да закриват устата си с ръка, да използват еднократни носни кърпи, които могат да се изгарят.

Тези препоръки подлежат на актуализиране зависимост от развитието на епидемичната ситуация.

Антикорупция

Актуално в сайта:

 Актуално

Ново!
сряда 30 ноември 2022 в 09:46 ч.


1. Информация за комуникация чрез Системата за сигурно електронно връчване приложение.

2. Препоръки за мерки срещу Коронавирус. Материалите са публикувани тук.

3. Оперативна информация за 47 -ма седмица на 2022 год. в рубрика "Новини" - "Седмични бюлетини".

4. Седмична информация за качествата на питейната вода в град и област Шумен (47 -ма седмица на 2022 год.)

Материалите са излъчени в секция "Обществено здраве", страница "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда".

5. Информация за качествата на питейната вода в Област Шумен през месец Октомври на 2022 год.

Подробности в рубрика "Обществено здраве", подрубрика "Контрол на обектите с ОП" - "Контрол върху факторите на жизнената среда. Месечна информация за качествата на питейната вода в област Шумен".

6. Изградени ЛКК в област Шумен за 2022 год.
Списъците са публикувани в рубрика "Медицинска експертиза", подрубрика - "ЛКК".

7. За лекарите в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и директорите на учебни заведения.
Указания във връзка с издаването на медицински бележки на ученици.

8. Отчет за "Заявления за достъп до обществена информация през 2021 год."
Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация в РЗИ - Шумен през 2021 год.

Препоръчително:

Национална линия за отказ от тютюнопушене

за нарушаване на изискванията на чл. 56 и чл. 56а от Закона за здравето, сигнализирайте на денонощен телефон:

054 800 718

Анонимна анкета

РЗИ - Шумен събира и анализира Вашите предложения, сигнали, похвали и оплаквания, с цел измерване удовлетвореността Ви от предоставените от нас административни услуги.

Посетители online: 003